Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ściśle ...
Termin składania ofert: 02-06-2017 12:00 Więcej

Adaptacja pomieszczenia socjalnego na pomieszczenie biurowe w siedzibie Zamawiającego

Adaptacja pomieszczenia socjalnego (aneks kuchenny) na pomieszczenie biurowe w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp.z o.o.
Termin składania ofert: 02-06-2017 10:00 Więcej

Dostawa artykułów biurowych

Dostawa artykułów biurowych dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. i terenowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego.
Termin składania ofert: 29-05-2017 10:15 Więcej

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej
Termin składania ofert: 29-05-2017 10:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 17 części: 1. ul. Głuszyna 131 m 8? 2. ul. Szwajcarska 5 m 305? 3. ul. Marcelińska 2...
Termin składania ofert: 25-05-2017 10:00 Więcej

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania

Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń drukujących i oprogramowania
Termin składania ofert: 24-05-2017 11:00 Więcej

Malowanie elewacji budynku POK przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu

Malowanie elewacji budynku POK przy ul. Łozowej 26 w Poznaniu
Termin składania ofert: 23-05-2017 10:00 Więcej

Dostawa papieru

Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego dla ZKZL zo. z o.o. i terenowych jednostek organizacyjnych.
Termin składania ofert: 23-05-2017 00:00 Więcej

Ochrona fizyczna nieruchomości położonych w Poznaniu w podziale na 6 części

Ochrona fizyczna nieruchomości położonych w Poznaniu w podziale na 6 części: przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul.Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji
Termin składania ofert: 22-05-2017 00:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli metalowych

Dostawa i montaż mebli metalowych na rzecz Zarządu Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 19-05-2017 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.