ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Remont zwolnionych lokali ieszkalnych XVI części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XVI części: 1. ul. 28 Czerwca 1956 148 m 5 2. ul. Klonowa 10 m 12 3. ul. Marcelińska 66a m 9 4. ul...
Termin składania ofert: 30-01-2012 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej: remont 400 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, obejmujący: a) roboty ogólnobudowlane, b) roboty zduńskie, c) roboty instalacyjne elektryczne, d) roboty instalacyjne w...
Termin składania ofert: 27-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z zasobu komunalnego Miasta Poznania (Archiwalne)

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności: 1) Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na zbieraniu i wywozie oraz składowaniu i utylizacji w miejscach do tego wyznaczonych odpadów wielkogabarytowych tzn. odpadów o dużych rozmiarach i innyc...
Termin składania ofert: 19-01-2012 00:00 Więcej

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012 (Archiwalne)

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012
Termin składania ofert: 17-01-2012 00:00 Więcej

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego (Archiwalne)

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawionych dokumentów, dochodzenia na drodze sądowej innych roszczeń związanych z korzystaniem z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawi...
Termin składania ofert: 10-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na II zadania

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na dwa zadania: zadanie I: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 08.10.2001r), zadanie II: Wyw...
Termin składania ofert: 05-01-2012 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania, o ...
Termin składania ofert: 29-12-2011 00:00 Więcej

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego - zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 27-12-2011 00:00 Więcej

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej-dokumentacje projektowe (Archiwalne)

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej: A. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych B. Adaptacja istniejącej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego przez Zamawiająceg...
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej

Negocjacje bez ogłoszenia – ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach (Archiwalne)

Negocjacje bez ogłoszenia - ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej