ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Przegląd techniczny placów zabaw

Przegląd techniczny 26 placów zabaw będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 25-03-2016 00:00 Więcej

Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych

Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Spółki w zakresie branży instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Termin składania ofert: 18-03-2016 00:00 Więcej

Wyznaczenie 5 punktów granicznych

Wyznaczenie 5 punktów granicznych działki nr 12/12 obręb Jeżyce, arkusz mapy 09 położonej w Poznaniu ul. Janickiego 24-28
Termin składania ofert: 18-03-2016 00:00 Więcej

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (Archiwalne)

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na ?nansowanie nakładów na inwestycję budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Rubież w Poznaniu i zagospoda...
Termin składania ofert: 16-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-03-2016 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa wody do siedziby Zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie przez wykonawcę niegazowanej naturalnej wody źródlanej, której ogólna zawartość minerałów zawiera się w przedziale 400-700 mg/l do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji in...
Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00 Więcej

Publikacja ogłoszeń prasowych

Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach "Głos Wielkopolski", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita"
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej