ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 12 słupków odgraniczających chodnik od skweru przed budynkiem Al. Wielkopolska 40

Dostawa i montaż 12 słupków odgraniczających chodnik od skweru przed budynkiem Al. Wielkopolska 40
Termin składania ofert: 27-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu
Termin składania ofert: 25-04-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont zespołu budynków handlowo – usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont zespołu budynków handlowo - usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2/39, arkusz 04, obręb Łazarz, opisanego szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ - „ Wytyczne do dokumentacji”, uzyskanie wszelkich niez...
Termin składania ofert: 24-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Wybickiego 17 m 9 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; ul. Garbary 97 m 6.
Termin składania ofert: 20-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa zestawu terminali VOIP

Dostawa zestawu terminali VOIP
Termin składania ofert: 20-04-2017 00:00 Więcej

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w siedzibie Spółki

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego do celów sanitarnych w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 19-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ppoż. w budynku ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony ppoż. dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Budowa kanalizacji teletechnicznej do budynków komunalnych ul. Bolka, ul. Dymka, ul. Zawady w Poznaniu

Budowa kanalizacji teletechnicznej do budynków komunalnych realizowanych w ramach inwestycji budownictwa komunalnego zlokalizowanych przy ul. Bolka, ul. Dymka, ul. Zawady w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branżach: 1.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – część I zamówien...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.