ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Spółki w zakresie branży instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamówienia: 1) Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych - obecność obowiązkowa pracownika merytorycznego w siedzibie Zamawiającego 2x w tygodniu po 4 godz. 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych na następujących budowach: - budowa 2...
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach (Archiwalne)

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych 750 spraw
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38. Ekspertyza powinna zawierać: 1. wycenę powstałych szkód, 2. określenie zakresu prac do wykonania w zakresie powstałych szkód, 3. określenie pozostałych niezbędnych do wykonania prac w budynku.
Termin składania ofert: 13-04-2016 00:00 Więcej

Przegląd i konserwacja systemu ppoż

Świadczenie usług przeglądu i konserwacji systemu ppoż w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 11-04-2016 00:00 Więcej

Przeprowadzenie 4 postępowań podziału nieruchomości

Przeprowadzenie 4 postępowań podziału nieruchomości na 2-3 nowe działki wraz z wyniesieniem granic na gruncie oraz sporządzeniem wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych (przewidywana łączna ilość działek po podziale wynosi 10).
Termin składania ofert: 07-04-2016 00:00 Więcej

Serwis i konserwacja zestawu hydroforowego

Serwis i konserwacja zestawu hydroforowego typu ZH-ICL/M 2.4.4B/0,55kW funkcjonującego w siedzibie Zamawiającego ul.Matejki 57 w Poznaniu
Termin składania ofert: 04-04-2016 00:00 Więcej

Wymalowanie elewacji północno-wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Nadolnik 10

Wymalowanie elewacji północno-wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Nadolnik 10
Termin składania ofert: 01-04-2016 00:00 Więcej

Uprzątnięcie śmieci i odpadów gabarytowych

Przedmiot zamówienia: 1) Uprzątnięcie śmieci i odpadów gabarytowych zalegających na terenie ul.Szamotulska 78-80 (podwórze za garażami), 2) wykoszenie chwastów oraz uprzątnięcie śmieci i odpadów zalegających na terenie ogródków ul.Tyrwacka 15-29, 3) usunięcie słupka do prania ul.Limbowa 1-11
Termin składania ofert: 30-03-2016 00:00 Więcej

Malowanie pomieszczenia biurowego

Malowanie pomieszczenia biurowego wraz z dostawą i montażem wykładziny w tym pomieszczeniu w siedzibie Zamawiającego
Termin składania ofert: 29-03-2016 00:00 Więcej

Tłumaczenia z zakresu polskiego języka migowego

Tłumaczenia z zakresu polskiego języka migowego i systemu języka migowego na odłegłość
Termin składania ofert: 29-03-2016 00:00 Więcej