ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej ul. Dymka i ul. Bolka w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 ...
Termin składania ofert: 21-08-2015 00:00 Więcej

Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa w Poznaniu (Archiwalne)

Wybudowanie placu zabaw przy ul. Zawady/Chlebowa w Poznaniu – działka 32/14, ark. 05,obr. Śródka, zgodnie z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego.
Termin składania ofert: 10-08-2015 00:00 Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości.Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 doSIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi: — taryfa G11: 4 500 MWh, — taryfa C11: 1 600 MWh, — taryfa C12a:...
Termin składania ofert: 03-08-2015 00:00 Więcej

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części (Archiwalne)

Dobudowa przewodów kominowych/wentylacyjnych w budynkach położonych w Poznaniu w podziale na 8 części: 1. ul. Wojskowa 8 – dobudowa przewodów wentylacyjnych 2. ul. Młyńska 2/ Nowowiejskiego 17 - dobudowa przewodów wentylacyjnych 3. ul. Wierzbięcice 14 i 14 B – dobudowa przewodów kominowych 4. ul. Les...
Termin składania ofert: 22-07-2015 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe

Remont lokali mieszkalnych-wyniki postępowań cząstkowych umowy ramowe
Termin składania ofert: 06-07-2015 00:00 Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości (Archiwalne)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji nieruchomości. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej i ich podstawowych parametrów zawiera zał. nr 2 do SIWZ. Szacowane zużycie energii elektrycznej wynosi: - taryfa G11: 3 500 MWh, - taryfa C11: 1 300 MWh, - taryfa C12a: 780 MWh (strefa sz...
Termin składania ofert: 26-06-2015 00:00 Więcej

Zamówienia częściowe do umowy ramowej wyniki (Archiwalne)

Zamówienia częściowe do umowy ramowej wyniki
Termin składania ofert: 22-06-2015 00:00 Więcej

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 25 części (Archiwalne)

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 25 części: 1. ul. Jutrzenka 6 A m 17 2. ul. Matejki 47 m 18 3. ul. Chłapowskiego 3 m 8 4. ul. Pleszewska 28 m 5 5. ul. ...
Termin składania ofert: 18-03-2015 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej remont 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej remont 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane, roboty zduńskie, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne wod.-kan., i c...
Termin składania ofert: 04-03-2015 00:00 Więcej

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części

Remont komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 18 części: 1. ul. Nowy Świat 1 m 34 2. ul. Rycerska 39 B m 1 3. ul. Nowotomyska 5 m 3 4. ul. Jugosłowiańska 54 C m 2...
Termin składania ofert: 18-02-2015 00:00 Więcej