ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Usuwanie śmieci i gabarytów z terenów wskazanych przez Zamawiającego

Usuwanie śmieci i gabarytów z terenów wskazanych przez Zamawiającego, nieruchomości będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 31-05-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usługi sprzątania siedziby ZKZL Sp. z o. o.

Świadczenie usługi sprzątania siedziby ZKZL Sp. z o. o.
Termin składania ofert: 09-05-2016 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 11 nieruchomości w Poznaniu.
Termin składania ofert: 05-05-2016 00:00 Więcej

Rozbiórka budynku gospodarczego ul. Opolska 106

Rozbiórka budynku gospodarczego pomiędzy barakiem nr 12 i 13A przy ul. Opolskiej 106 w Poznaniu
Termin składania ofert: 02-05-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 29-04-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38 w Poznaniu

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38 w Poznaniu. Ekspertyza powinna zawierać: 1. wycenę powstałych szkód, 2. określenie zakresu prac do wykonania w zakresie powstałych szkód, 3. określenie pozostałych niezbędnych do wykonania prac w budynku.
Termin składania ofert: 27-04-2016 00:00 Więcej

Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Spółki w zakresie branży instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamówienia: 1) Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych - obecność obowiązkowa pracownika merytorycznego w siedzibie Zamawiającego 2x w tygodniu po 4 godz. 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych na następujących budowach: - budowa 2...
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach (Archiwalne)

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych 750 spraw
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38. Ekspertyza powinna zawierać: 1. wycenę powstałych szkód, 2. określenie zakresu prac do wykonania w zakresie powstałych szkód, 3. określenie pozostałych niezbędnych do wykonania prac w budynku.
Termin składania ofert: 13-04-2016 00:00 Więcej

Przegląd i konserwacja systemu ppoż

Świadczenie usług przeglądu i konserwacji systemu ppoż w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 11-04-2016 00:00 Więcej