Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

zamówienia publiczne

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 2 części: ul. Wybickiego 17 m 9 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; ul. Garbary 97 m 6.
Termin składania ofert: 20-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa zestawu terminali VOIP

Dostawa zestawu terminali VOIP
Termin składania ofert: 20-04-2017 00:00 Więcej

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego w siedzibie Spółki

Adaptacja pomieszczenia gospodarczego do celów sanitarnych w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 19-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ppoż. w budynku ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony ppoż. dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Budowa kanalizacji teletechnicznej do budynków komunalnych ul. Bolka, ul. Dymka, ul. Zawady w Poznaniu

Budowa kanalizacji teletechnicznej do budynków komunalnych realizowanych w ramach inwestycji budownictwa komunalnego zlokalizowanych przy ul. Bolka, ul. Dymka, ul. Zawady w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu

Wykonanie wymiany chodnika przy budynku ul. Brzask 3 w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-04-2017 00:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branżach: 1.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – część I zamówien...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być produkowane seryjnie i mieć charakter systemowy tzn. umożliwiający zestawianie mebli ze sobą w różnych konfiguracjach i pozwalający na rozbudowę systemu o kolejne meble. Meble ...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wymiana instalacji kanalizacyjnej os. Piastowskie

Wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz regulacja przepływu wód opadowych na terenie os. Piastowskie 75A, 75B, 76, 77, 78 w Poznaniu
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu. 1) ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku położonego przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, (dz. nr 14/1, ark. 05, obręb Poznań). 2) koncepcji planowanych rozwiązań projektowych na odtworzenie...
Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.