ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branżach: 1.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – część I zamówien...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Dostawa i montaż mebli biurowych na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. Meble stanowiące przedmiot zamówienia muszą być produkowane seryjnie i mieć charakter systemowy tzn. umożliwiający zestawianie mebli ze sobą w różnych konfiguracjach i pozwalający na rozbudowę systemu o kolejne meble. Meble ...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wymiana instalacji kanalizacyjnej os. Piastowskie

Wymiana instalacji kanalizacyjnej oraz regulacja przepływu wód opadowych na terenie os. Piastowskie 75A, 75B, 76, 77, 78 w Poznaniu
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu. 1) ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku położonego przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, (dz. nr 14/1, ark. 05, obręb Poznań). 2) koncepcji planowanych rozwiązań projektowych na odtworzenie...
Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00 Więcej

Prace remontowe nawierzchni drogowej przy budynku os. Marysieńki w Poznaniu

Prace remontowe nawierzchni drogowej przy budynku os. Marysieńki w Poznaniu
Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa i montaż 12 słupków odgraniczających chodnik od skweru przed budynkiem Al. Wielkopolska 40

Dostawa i montaż 12 słupków odgraniczających chodnik od skweru przed budynkiem Al. Wielkopolska 40
Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kantaka 8/9, 3. ul. Kościuszki 80, 4. ...
Termin składania ofert: 07-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie operatu z inwentaryzacji budynku

Wykonanie operatu z inwentaryzacji budynku użytkowego przy ul. Ratajczaka 44 / Plac Wolności 11,13
Termin składania ofert: 07-04-2017 00:00 Więcej

Przeprowadzenie postępowań geodezyjnych podziału nieruchomości

Przeprowadzenie postępowań geodezyjnych podziału nieruchomości
Termin składania ofert: 07-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowej 26 i ul. 23 Lutego 4/6A

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1. ul. Łozowa 26, 2. ul. 23 Lutego 4/6A
Termin składania ofert: 06-04-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.