Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części

Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części: I. budynek przy ul. Sikorskiego 24-25 – zadanie obejmuje remont, II. budynek przy ul. Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A - zadanie obejmuje remont budynku, III. budynek przy ...
Termin składania ofert: 16-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontów w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części

Wykonanie remontów (roboty ogólnobudowlane, roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne, oraz roboty elektryczne) w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu w podziale na 12 części, przy wskazanych poniżej adresach: 1) pl. Kolegiacki 12A - remont pomieszczenia portierni w budynku NZOZ, 2) os. Marysieńki 25 - odwodnienie...
Termin składania ofert: 10-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.

Wykonanie remontu pomieszczenia na potrzeby Punktu Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu na Os. Piastowskim 77.
Termin składania ofert: 09-05-2017 00:00 Więcej

Świadczenie usługi sprzątania na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usługi sprzątania na rzecz Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. przy ul. Matejki 57 oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego przy ul. Łozowej 26 i na osiedlu Piastowskim 77 w Poznaniu
Termin składania ofert: 09-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 9 części: 1. ul. Zeylanda 10 m 6 w tym wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby modernizacji; 2. ul. Wrocławska 20 m 6 w tym w...
Termin składania ofert: 08-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie napraw na placach zabaw będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o.

Wykonanie napraw na placach zabaw będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. po przeprowadzonym przeglądzie ich stanu technicznego , wymiana piasku na powierzchni placów i w piaskownicach oraz likwidacja niektórych urządzeń zabawowych
Termin składania ofert: 08-05-2017 00:00 Więcej

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1. Zapewnieniu pogotowia technicznego dla nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalny...
Termin składania ofert: 05-05-2017 00:00 Więcej

Kontrole okresowe stanu technicznego budynków użytkowych

Wykonanie kontroli okresowych półrocznych dachów wielkopowierzchniowych, kontroli okresowych pięcioletnich stanu technicznego budynków użytkowych oraz kontroli okresowych rocznych stanu technicznego budynków użytkowych
Termin składania ofert: 05-05-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w zakresie określonym w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Załączony przedmiar ...
Termin składania ofert: 28-04-2017 00:00 Więcej

Wybór Operatora automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2) usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowym: rondo Kaponiera w Poznaniu

Wybór Operatora automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2) usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowym: rondo Kaponiera w Poznaniu
Termin składania ofert: 28-04-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.