ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie remontu fragmentu chodnika przy pawilonie os.Piastowskie 74 w Poznaniu

Wykonanie remontu fragmentu chodnika przy pawilonie os.Piastowskie 74 w Poznaniu
Termin składania ofert: 15-12-2015 00:00 Więcej

Ustalenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu ul. Łobżenicka 8m7 i ul. Cześnikowska 2m1

Ustalenie wartości rynkowej lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu ul. Łobżenicka 8m7 i ul. Cześnikowska 2m1
Termin składania ofert: 14-12-2015 00:00 Więcej

Świadczenie Usług pocztowych

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru ...
Termin składania ofert: 11-12-2015 00:00 Więcej

Serwis urządzeń klimatyzacyjnych

Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych urządzeń klimatyzacyjnych w siedzibie Zamawiającego na rok 2016
Termin składania ofert: 08-12-2015 00:00 Więcej

Dostawa prasy i czasopism

Dostawa prasy i czasopism do siedziby Zamawiającego na rok 2016
Termin składania ofert: 07-12-2015 00:00 Więcej

Dostawa artykułów biurowych

Dostawa artykułów biurowych do siedziby Zamawiającego na rok 2016
Termin składania ofert: 07-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z załączn...
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego (Archiwalne)

Sprzedaż i dostawa sprzętu informatycznego do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57, zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 9 do SWIZ. Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania następujących prac: -opracowanie projektu wdrożenia oferowanego sprzętu i oprogramowania oraz uzyskani...
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników ZKZL Sp. z o.o.

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-12-2015 00:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych os. Powstańców Warszawy 5

Wykonanie prac remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach użytkowych nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 położonych w Poznaniu os. Powstańców Warszawy 5
Termin składania ofert: 03-12-2015 00:00 Więcej