Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Usunięcie zawilgocenia ścian w pomieszczeniu biurowym

Usunięcie zawilgocenia ścian w pomieszczeniu biurowym w budynku siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 20-03-2017 00:00 Więcej

Malowanie hallu w budynku ul.Ratajczaka 44 w Poznaniu

Malowanie hallu w budynku ul.Ratajczaka 44 w Poznaniu
Termin składania ofert: 20-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu

Wykonanie inwestycji obejmującej likwidację pieców na paliwo stałe oraz podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, instalacji centralnego ogrzewania w 9 komunalnych budynkach mieszkalnych położonych w Poznaniu przy: 1. ul. Św. Marcin 30, 2. ul. Kantaka 8/9, 3. ul. Kościuszki 80, 4. ...
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Kampania informacyjno-promocyjna

Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej na temat przejęcia przez Zarząd komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. funkcji zarządcy nieruchomości od Zespołu Zarządców Nieruchomości sp. z o.o.
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie drenażu pojemnościowego ul. Pleszewska 28 w Poznaniu

Wykonanie drenażu pojemnościowego wokół budynku z rozsączeniem na przyległym terenie ul. Pleszewska 28 w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Dostawa wody do siedziby Zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie przez wykonawcę niegazowanej naturalnej wody źródlanej, której ogólna zawartość minerałów zawiera się w przedziale 400-700 mg/l posiadającej atest PZH do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Wymiana ziemi ul.Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wymiana ziemi na części terenu nieruchomości przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu mieszczącej się w budynku przy ul. Matejki 59 oraz w pomieszczeniu Archiwum Zakładowego mieszczącego się przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 17-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie kontroli stanu technicznego placów zabaw

Wykonanie kontroli stanu technicznego 47 placów zabaw będących w dyspozycji ZKZL sp. z o.o. i założenie dla 15 z nich książek obiektów budowlanych
Termin składania ofert: 13-03-2017 00:00 Więcej

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi przy ul. Zawady w Poznaniu

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Termin składania ofert: 06-03-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.