ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Łozowej 26 i ul. 23 Lutego 4/6A

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1. ul. Łozowa 26, 2. ul. 23 Lutego 4/6A
Termin składania ofert: 06-04-2017 00:00 Więcej

Dostawa niszczarki

Dostawa niszczarki
Termin składania ofert: 03-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie certyfikatów (świadectw) energetycznych dla lokali i budynków przygotowanych do sprzedaży

Wykonanie certyfikatów (świadectw) energetycznych dla lokali i budynków przygotowanych do sprzedaży oraz bilansów cieplnych niezbędnych do spisania indywidualnych umów na dostawę ciepła z najemcami.
Termin składania ofert: 30-03-2017 00:00 Więcej

Serwis dwóch toalet na terenie obiektu Rondo Kaponiera

Serwis dwóch toalet na terenie obiektu Rondo Kaponiera
Termin składania ofert: 27-03-2017 00:00 Więcej

Przebudowa kamienic Stary Rynek 56,57 Kozia 26/27

Przebudowa kamienic wraz z zagospodarowaniem terenu: Stary Rynek 56,57 (likwidacja przejścia na parterze pomiędzy kamienicami) i Kozia 26/27 (wyjście z piwnicy na podwórze)
Termin składania ofert: 24-03-2017 00:00 Więcej

Wymiana stolarki drzwiowej ul.Wilczak 22

Wymiana stolarki drzwiowej w budynku przy ul.Wilczak 22 w Poznaniu
Termin składania ofert: 24-03-2017 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnacj...
Termin składania ofert: 23-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 12 części

Wykonanie modernizacji lokali położonych w Poznaniu obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na części: 1. Strusia 7/6 2. Mielżyńskiego 21/3a 3. Różana 12/3 4. Składowa 11/3 5. Drzymały 10/2 6. Wierzbięcice 14/2 7. Nowowiej...
Termin składania ofert: 22-03-2017 00:00 Więcej

Demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6

Wykonanie projektu na potrzeby realizacji zadania obejmującego demontaż prefabrykowanych elementów balkonów wraz z wykonaniem zewnętrznych balustrad ochronnych w drzwiach balkonowych po stronie wschodniej budynku położonego w Poznaniu przy ul. Łaskarza 6, a nadto uzyskanie wszelkich niezbędnych do realizacji zadania...
Termin składania ofert: 21-03-2017 00:00 Więcej

Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Brzask 3 i ul. Nehringa 2

Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie remontu pomieszczeń na potrzeby Punktów Obsługi Klienta zlokalizowanych w Poznaniu przy: 1.ul. Brzask 3, 2.ul. Nehringa 2.
Termin składania ofert: 20-03-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.