ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa wody do siedziby Zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie przez wykonawcę niegazowanej naturalnej wody źródlanej, której ogólna zawartość minerałów zawiera się w przedziale 400-700 mg/l do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji in...
Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00 Więcej

Publikacja ogłoszeń prasowych

Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach "Głos Wielkopolski", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita"
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa i montaż szaf biurowych

Dostawa i montaż szaf biurowych wraz z akcesoriami meblowymi do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie opinii dotyczących wysokości stawki rynkowej czynszu

Wykonanie opinii dotyczących wysokości stawki rynkowej czynszu netto możliwej do uzyskania za wynajem 1m 2 powierzchni na rzecz podmiotów - Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzących działąlność związaną z ochroną zdrowia, w budynkach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do IWZ.
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje: 1.świadczenie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemami GRANIT, FK i KP, 2.świadczenie opieki serwisowej w zakresie systemów GRANIT, FK i KP, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego,: 3.konsultacje w zakresie syst...
Termin składania ofert: 29-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenach planowanych inwestycji przy ul. Biskupińskiej, Opolskiej, Zawady

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenach planowanych inwestycji przy ul. Biskupińskiej, Opolskiej, Zawady
Termin składania ofert: 26-02-2016 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania (Archiwalne)

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania: ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnac...
Termin składania ofert: 25-02-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i dobudowę instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Ratajczaka 3 i ul. Stawna 8

Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i dobudowę instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 3 i ul. Stawnej 8 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy reali...
Termin składania ofert: 18-02-2016 00:00 Więcej