Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wymiana stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części:

Roboty budowlane polegające na wymianie stolarki w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 10 części: Część I – obejmująca nieruchomości: 1. Św.Wawrzyńca 26 m 7a – wymiana stolarki okiennej 2. Grudzieniec 46 m 3 – wymiana stolarki okiennej 3. Drzymały 12 m 5a – wymiana stolarki okiennej Część II -...
Termin składania ofert: 28-08-2017 12:00 Więcej

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części: Część I – POK 1: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 90.000 m2, b) przycięcie żywopłotów o łącznej długości do 7.654 mb. Część II – POK 2: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 120.000 m2, b) przycięcie żywopłot...
Termin składania ofert: 25-08-2017 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części: Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego, Budynek przy ul. Grud...
Termin składania ofert: 22-08-2017 12:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu”

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu” Zamawiający załącza następujące dokumenty informacyjne/pomocnicze: Dokumentację projektową dla ...
Termin składania ofert: 21-08-2017 11:00 Więcej

Dostawa technicznych urządzeń urządzeń pomiarowych

Dostawa technicznych urządzeń pomiarowych 
Termin składania ofert: 21-08-2017 10:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Kantaka 8-9 w branży konstrukcyjno-budowlanej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9  w branży konstrukcyjno-budowlanej
Termin składania ofert: 17-08-2017 11:00 Więcej

DT_1_Dialog Techniczny

Wybór Wykonawcy usług konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  
Termin składania ofert: 04-08-2017 12:00 Więcej

Świadczenie usług bezprzewodowej telefonii komórkowej

Świadczenie usług bezprzewodowej telefonii komórkowej transmisja głosu i danych) wraz z dostawą nowych aparatów telefonii komórkowej z akcesoriami i kartami SIM dla potrzeb Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-08-2017 12:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Zakres r...
Termin składania ofert: 01-08-2017 12:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem...
Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.