ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Wyspiańskiego 16

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości
Termin składania ofert: 25-02-2013 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
Termin składania ofert: 14-02-2013 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali mieszkalnych w podziale na 34 części (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 04-02-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy ...
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg ograniczony – zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania (Archiwalne)

Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej powierzchni 1.355.267,41 m2, zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu
Termin składania ofert: 21-01-2013 00:00 Więcej

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 16-01-2013 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 10-01-2013 00:00 Więcej

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.9.2001r. Zadanie 2: Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Termin składania ofert: 09-01-2013 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych
Termin składania ofert: 04-01-2013 00:00 Więcej