ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa chłodziarko-zamrażarek

Dostawa chłodziarko-zamrażarek na rzecz ZKZL sp. z o.o.
Termin składania ofert: 21-07-2017 10:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 .

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w danej branży, tj.: konstrukcyjno-budowlanej , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,  elektroenergetycznych i teletechn...
Termin składania ofert: 20-07-2017 11:00 Więcej

Oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Oznakowanie miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
Termin składania ofert: 19-07-2017 10:00 Więcej

Wykonanie opinii kominiarskich

Wykonanie opinii kominiarskich dla zwolnionych lokali mieszkalnych: ul. Jarochowskiego 56/7, ul.Ratajczaka 39/25, ul.Racjonalizatorów 6/2, ul.Sikorskiego 7/11, ul.Umińskiego 19/11, ul. Zeylanda 9/5A i 9/6A, ul.Gwarna 7/1, ul.Wawrzyniaka 38/23, ul. Wawrzyniaka 38/24, ul.Wspólna 49/2
Termin składania ofert: 18-07-2017 11:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu w podziale na 31 części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi w podziale na 31 części: ul. Ku Dębinie 1 m 7; ul. Grochowska 80 m 12; ul. Wawrzyniaka 8 m...
Termin składania ofert: 17-07-2017 12:00 Więcej

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.Biskupińskiej w Poznaniu

Budowa komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska – tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 12 do SIWZ. Decyzja Wydziału...
Termin składania ofert: 14-07-2017 12:00 Więcej

Wykonanie robót w pomieszczeniach piwnicznych lokalu użytkowego ul. Szyperska 8 w Poznaniu

Wykonanie robót (roboty ogólnobudowlane, instalacje wod-kan, roboty elektryczne) w pomieszczeniach piwnicznych lokalu użytkowego ul. Szyperska 8 w Poznaniu
Termin składania ofert: 13-07-2017 11:00 Więcej

Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 8 części

Roboty budowlane polegające na wymianie instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu, w podziale na 8 części: Szamarzewskiego 21 – wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w piwnicy; Szamarzewskiego 18 - wymiana instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w p...
Termin składania ofert: 12-07-2017 12:00 Więcej

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic.

Odtworzenie fragmentów nawierzchni jezdni z oznakowaniem poziomym ulic Dymka i Żelaznej w Poznaniu wraz z odtworzeniem chodnika, wdrożeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania przez zarządcę ulic. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach ściśle ...
Termin składania ofert: 12-07-2017 11:00 Więcej

Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw oraz dwóch siłowni zewnętrznych w formule „Zaprojektuj i wybuduj” – 5 części

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie lub/i modernizacja pięciu placów zabaw przy: - ul. Racjonalizatorów 7 w Poznaniu – część I zamówienia - ul. Sypniewo 23 w Poznaniu - część II zamówienia - ul. Nowe Zagórze 5-7/ Wieżowa 71 w Poznaniu - część III zamówienia - ul. Łaskarza 2 w Poznaniu – cześć IV zamówie...
Termin składania ofert: 11-07-2017 11:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.