Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/2 obręb Dębiec, ark. 32, aktualnie zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu...
Termin składania ofert: 03-02-2017 00:00 Więcej

Zakup i montaż sprzętu ppoż. w budynku ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Zakup i montaż sprzętu przeciwpożarowego po uprzednich oględzinach, znaków ewakuacyjnych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego wraz z ich rozmieszczeniem, przegląd, konserwacja i pomiary hydrantów wewnętrznych w budynku ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
Termin składania ofert: 01-02-2017 00:00 Więcej

Wykonywanie operatów z inwentaryzacji budynków/lokali w wersji papierowej i elektronicznej

Wykonywanie operatów z inwentaryzacji budynków/lokali w wersji papierowej i elektronicznej
Termin składania ofert: 30-01-2017 00:00 Więcej

Wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy ul. Nadolnik w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na tle istniejącego osiedla mieszkaniowego w Poznaniu przy ul. Nadolnik dz. nr 11/20, 11/14 i 11/16 obręb Główna, ark. 09, , dz. nr 2/19 cz., 2/13 cz. i 2/4 cz. obręb Główna, ark. 12, oraz dz. nr ...
Termin składania ofert: 26-01-2017 00:00 Więcej

Dialog techniczny – kampania informacyjno-promocyjna

Dialog techniczny w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej na temat przejęcia przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. funkcji zarządcy nieruchomości od Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o."
Termin składania ofert: 26-01-2017 00:00 Więcej

Wykonanie ekspertyzy technicznej w budynku ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu

Wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpożarowej dotyczącej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego w budynku użyteczności publicznej przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu
Termin składania ofert: 20-01-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych w Poznaniu w podziale na 5 części

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadań, a także sprawowanie nadzoru autorskiego, a w przypadku części III, również wykonanie robót budowlanych w budynkach położonych w Poznaniu: I. Budynek przy ul. Kopanina 39 – scalenie ściany tylnej podłużnej ...
Termin składania ofert: 16-01-2017 00:00 Więcej

Świadczenie usługi tłumaczeń na rzecz Zamawiającego

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi tłumaczeń pisemnych zwykłych i uwierzytelnionych przez tłumacza przysięgłego, w trybie normalnym i przyspieszonym oraz tłumaczeń ustnych związanych z działalnością Spółki, w tym związanych z projektem finansowania budownictwa komunalnego przy udziale środków Europejskiego Ba...
Termin składania ofert: 13-01-2017 00:00 Więcej

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu

Wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) Rozbiórkę budynku usługowego, budynków gospodarczych i garażowych zgodnie z decyzją pozwolenia na rozbiórkę z dnia 18.05.2016 r. nr 914/2016 wydaną przez Prezydenta Mi...
Termin składania ofert: 12-01-2017 00:00 Więcej

Prowadzenie bieżących prac konserwatorskich w siedzibie Spółki

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu bieżących prac konserwatorskich oraz usuwaniu drobnych awarii w siedzibie Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 05-01-2017 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.