ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 10-02-2014 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania (Archiwalne)

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na IV zadania 1. ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgna...
Termin składania ofert: 07-02-2014 00:00 Więcej

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (Archiwalne)

Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Przez majątek Zamawiającego rozumie się nieruchomości oraz części składowe nieruchomości stanowiące własność lub współwłasność Zamawiającego, a także będące w posiadaniu Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy ...
Termin składania ofert: 04-02-2014 00:00 Więcej

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego
Termin składania ofert: 20-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku (w budynkach określonych w załącznikach) na terenie Miasta Poznania, o powierzchni: tereny zielone: 4...
Termin składania ofert: 16-01-2014 00:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (Archiwalne)

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności: 1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach z częstotliwością określoną w załączniku nr 10 do SIWZ; 2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego; 3) transport nieczystości...
Termin składania ofert: 15-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych rejestrowanych z mocą dokumentu urzędowego (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych – rejestrowanych, z mocą dokumentu urzędowego oraz zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczania lub wydania odbiorcy
Termin składania ofert: 09-01-2014 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru przesyłek z ...
Termin składania ofert: 07-01-2014 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32 (Archiwalne)

Wykonanie instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz uzupełnieniem połączeń przewodów wentylacyjnych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Poznaniu przy ul. Żydowskiej 32
Termin składania ofert: 07-01-2014 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 16-12-2013 00:00 Więcej