ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym. (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytu...
Termin składania ofert: 12-02-2016 00:00 Więcej

Cykliczne przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i ppoż w roku 2016

Cykliczne przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i ppoż w roku 2016 dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 12-02-2016 00:00 Więcej

Odnowienie licencji na oprogramowanie SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 Per User Renewal Basic 12 Months GOV Band A

Odnowienie licencji na oprogramowanie SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 Per User Renewal Basic 12 Months GOV Band A w ilości 200 szt.
Termin składania ofert: 11-02-2016 00:00 Więcej

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500 wraz z współpracującym z centralą systemem informatycznym, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej
Termin składania ofert: 04-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 - zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie wyznaczonym przedmiarem robót
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu. (Archiwalne)

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul.Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali w budynku ul.23Lutego 18

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali mieszkalnych nr 2,4,5,6,13,14,15,16 i użytkowych (apteka) oraz części wspólnych budynku ul.23 Lutego 18
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2015r.
Termin składania ofert: 28-01-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 22-01-2016 00:00 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.