ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Malowanie pomieszczeń BOK w siedzibie Spółki

Malowanie pomieszczeń wraz z malowaniem stolarki drzwiowej oraz wymianą opraw oświetleniowych w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 24-10-2016 00:00 Więcej

Sprzedaż i dostawa półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED oraz przeprowadzenie na terenie siedziby Zamawiającego szkolenia dla pracowników

Sprzedaż, dostawa półautomatycznego defibrylatora zewnętrznego AED wraz z dodatkowym wyposażeniem – szafka, instrukcja obsługi, piktogramy oraz przeprowadzenie na terenie siedziby Zamawiającego szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi defibrylatora serca. Przewidywana ilość pracowników do przeszkol...
Termin składania ofert: 24-10-2016 00:00 Więcej

Sprzedaż i dostawa czujników czadu

Sprzedaż i dostawa 300 czujników czadu
Termin składania ofert: 19-10-2016 00:00 Więcej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej zgodnie z zasadami wykonywania operatów z inwentaryzacji budynków komunalnych Miasta Poznania i budynków wspólnot mieszkaniowych i współwłasności z udziałem Miasta Poznania
Termin składania ofert: 19-10-2016 00:00 Więcej

Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych z kabiną wraz z dobudową szybu na potrzeby podnośnika w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu (Archiwalne)

Dostawa i montaż podnośnika dla osób niepełnosprawnych z kabiną wraz z dobudową szybu na potrzeby podnośnika w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu w oparciu o dokumentacją projektową oraz konserwacja urządzenia. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonan...
Termin składania ofert: 17-10-2016 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych położonych w Poznaniu (Archiwalne)

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano – wykonawczej na potrzeby realizacji zadania obejmującego likwidację pieców na paliwo stałe, podłączenie do miejskiej sieci grzewczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla 9 komunalnych wielorodzinn...
Termin składania ofert: 12-10-2016 00:00 Więcej

Opracowanie ekspertyzy technicznej

Opracowanie ekspertyzy technicznej w sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Jeżyckiej 6
Termin składania ofert: 06-10-2016 00:00 Więcej

Ekspertyz techniczna stanu balkonów w budynku przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu

Ekspertyz techniczna stanu balkonów w budynku przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu
Termin składania ofert: 15-09-2016 00:00 Więcej

Dobudowa szybu windy wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu (Archiwalne)

Dobudowa szybu windy wraz z montażem dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych w budynku NZOZ przy ul. Starołęckiej 52 w Poznaniu
Termin składania ofert: 14-09-2016 00:00 Więcej

Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: I Wykonanie rozbiórki baraków mieszkalnych położnych w Poznaniu przy: 1. ul. Opolskiej 94-96, 98 2. ul. Opolskiej 100-102, 104 3. ul. Opolskiej 106 b 5 4. ul. Opolskiej 106 b 6 5. ul. Opolskiej 106 b 7 6. ul. Opolskiej 106 b 10 7. ul. Opolskiej 106 b 11 8. ul. Opolskiej 106 b...
Termin składania ofert: 09-09-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.