ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy ...
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg ograniczony – zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania (Archiwalne)

Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej powierzchni 1.355.267,41 m2, zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu (Archiwalne)

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej ochrona fizyczna 14 nieruchomości w Poznaniu
Termin składania ofert: 21-01-2013 00:00 Więcej

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe (Archiwalne)

Usługa hotelowa w zakresie zapewnienia pokoi hotelowych, z przeznaczeniem na najem jako pomieszczenia tymczasowe [w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 31, poz. 296 z późn. zm....
Termin składania ofert: 16-01-2013 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 400 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 10-01-2013 00:00 Więcej

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania (Archiwalne)

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na dwa zadania: Zadanie 1: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.9.2001r. Zadanie 2: Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
Termin składania ofert: 09-01-2013 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych (Archiwalne)

Świadczenie usług pocztowych
Termin składania ofert: 04-01-2013 00:00 Więcej

Obsługa prawna dochodzenie roszczeń na drodze sądowej (Archiwalne)

Dochodzenie na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawionych dokumentów; dochodzenie na drodze sądowej innych roszczeń związanych z korzystaniem z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawionych dokumentów (w szczeg...
Termin składania ofert: 02-01-2013 00:00 Więcej

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem (Archiwalne)

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby istniejącej infrastruktury serwerowej do siedziby zamawiającego w Poznaniu przy ul. Matejki 57
Termin składania ofert: 29-11-2012 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do ośrodka NZOZ oraz budynków komunalnych w podziale na trzy zadania

Dostawa ciepła do ośrodka NZOZ oraz budynków komunalnych w podziale na trzy zadania: Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Paderewskiego10/ Sieroca 10 Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń odbiorcy dla ośrodka NZOZ przy ul. Ziębickiej 16a Zadanie III – dostawa ciepła z urzą...
Termin składania ofert: 12-11-2012 00:00 Więcej