Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

zamówienia publiczne

Prace geodezyjne dotyczące poprawy/wykonania arkuszy kartoteki budynków

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez poprawę/wykonanie arkuszy kartoteki budynków oraz dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia operatu pomiarowego w ZGiKM GEOPOZ oraz kopi wykazu zmian danych do kartoteki budynków.
Termin składania ofert: 02-09-2016 00:00 Więcej

Przeprowadzenie prac geodezyjnych dotyczących pomiaru gruntów

Przeprowadzenie prac geodezyjnych dotyczących pomiaru gruntów dla potrzeb umów najmu, o zarządzanie i korzystanie z gruntów oraz aktualizacji map poprzez inwentaryzację (pomiar) gruntu
Termin składania ofert: 02-09-2016 00:00 Więcej

Pozasądowa windykacja należności

Prowadzenie działań związanych z pozasądową windykacją należności Zamawiającego, obejmujących ugodowe dochodzenie wymagalnych należności na podstawie przekazanej Zleceniobiorcy dokumentacji
Termin składania ofert: 29-08-2016 00:00 Więcej

Ekspertyza techniczna balkonów ul. Łaskarza 6 w Poznaniu

Opracowanie ekspertyzy technicznej balkonów od strony wschodniej i zachodniej budynku przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu wraz z zaleceniami naprawczymi
Termin składania ofert: 26-08-2016 00:00 Więcej

Przegląd stanu technicznego 7 dworców autobusowych oraz 1 Punktu Obsługi Klienta

Przegląd stanu technicznego wraz z przygotowaniem kosztorysów inwestorskich prac remontowych 7 dworców autobusowych oraz 1 Punktu Obsługi Klienta będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Termin składania ofert: 23-08-2016 00:00 Więcej

Dostawa metalowych szaf aktowych do siedziby Spółki

Dostawa metalowych szaf aktowych do siedziby Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 19-08-2016 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Bolka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice? ark. 09? dz. 22/26, a nadto przebudowa odcinka ul. Bolka wraz z wyk...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych oraz wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową przy ul. Dymka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, a nadto zagospodarowanie terenu otaczają...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej oraz sprzedaż wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem węzła cieplnego w budynkach położonych w Poznaniu przy: ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej 10, ul. Rolnej 8, 8A Część 1: I. Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku położonego przy ul. Paderewskiego 10 / ul. Sierocej ...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego o funkcjonalność do obsługi procesu czynszowego administrowanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego o funkcjonalność do obsługi procesu czynszowego administrowanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-08-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.