Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie fragmentu nawierzchni ul. Dymka i ul. Żelaznej w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie fragmentu nawierzchni ul. Dymka i ul. Żelaznej (łącznie ok. 600 mb) wraz z projektem organizacji ruchu w związku z planowaną budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, Uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, Pełnienie nadzoru autorskiego
Termin składania ofert: 05-09-2016 00:00 Więcej

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Dąbrowskiego 69 w Poznaniu

Wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul.Dąbrowskiego 69 w Poznaniu zgodnie z dokumentacją projektową
Termin składania ofert: 02-09-2016 00:00 Więcej

Prace geodezyjne dotyczące poprawy/wykonania arkuszy kartoteki budynków

Wykonanie prac geodezyjnych dotyczących modernizacji ewidencji gruntów i budynków poprzez poprawę/wykonanie arkuszy kartoteki budynków oraz dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia złożenia operatu pomiarowego w ZGiKM GEOPOZ oraz kopi wykazu zmian danych do kartoteki budynków.
Termin składania ofert: 02-09-2016 00:00 Więcej

Przeprowadzenie prac geodezyjnych dotyczących pomiaru gruntów

Przeprowadzenie prac geodezyjnych dotyczących pomiaru gruntów dla potrzeb umów najmu, o zarządzanie i korzystanie z gruntów oraz aktualizacji map poprzez inwentaryzację (pomiar) gruntu
Termin składania ofert: 02-09-2016 00:00 Więcej

Pozasądowa windykacja należności

Prowadzenie działań związanych z pozasądową windykacją należności Zamawiającego, obejmujących ugodowe dochodzenie wymagalnych należności na podstawie przekazanej Zleceniobiorcy dokumentacji
Termin składania ofert: 29-08-2016 00:00 Więcej

Ekspertyza techniczna balkonów ul. Łaskarza 6 w Poznaniu

Opracowanie ekspertyzy technicznej balkonów od strony wschodniej i zachodniej budynku przy ul. Łaskarza 6 w Poznaniu wraz z zaleceniami naprawczymi
Termin składania ofert: 26-08-2016 00:00 Więcej

Przegląd stanu technicznego 7 dworców autobusowych oraz 1 Punktu Obsługi Klienta

Przegląd stanu technicznego wraz z przygotowaniem kosztorysów inwestorskich prac remontowych 7 dworców autobusowych oraz 1 Punktu Obsługi Klienta będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu
Termin składania ofert: 23-08-2016 00:00 Więcej

Dostawa metalowych szaf aktowych do siedziby Spółki

Dostawa metalowych szaf aktowych do siedziby Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 19-08-2016 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych przy ul. Bolka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice? ark. 09? dz. 22/26, a nadto przebudowa odcinka ul. Bolka wraz z wyk...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych oraz wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową przy ul. Dymka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, a nadto zagospodarowanie terenu otaczają...
Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.