ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Zakup kotła gazowego ul.Półwiejska 31 (Archiwalne)

Zakup kotła gazowego ul.Półwiejska 31 w Poznaniu
Termin składania ofert: 02-02-2015 00:00 Więcej

Dokończenie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Dworkowej 16 oraz lokalu nr 3 przy ul. Cześnikowskiej 4 w Poznaniu (Archiwalne)

Dokończenie remontu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul.Dworkowej 16 w Poznaniu- roboty ogólnobudowlane, częściowa wymiania pokrycia dachowego oraz łacenie dachu wraz z zaizolowaniem folią. Dokończenie remontu lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Cześnikowskiej 4 w Poznaniu - roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wod...
Termin składania ofert: 23-12-2014 00:00 Więcej

remont pustostanow 27 czesci wyniki (Archiwalne)

remont pustostanow 27 czesci wyniki
Termin składania ofert: 07-11-2014 00:00 Więcej

Remont lokali mieszkalnych – 43 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi - 43 części: 1. ul. Nowotarska 26 barak 6 m 36 2. ul. Wilczak 26 m 15 3. ...
Termin składania ofert: 18-09-2014 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5 (Archiwalne)

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A116 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 5. Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Termin składania ofert: 09-09-2014 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Nowowiejskiego 23 m 11 2. ul. Szamarzewskiego 21 m 26 3. ul. Traug...
Termin składania ofert: 22-07-2014 00:00 Więcej

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych (Archiwalne)

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych
Termin składania ofert: 18-04-2014 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
Termin składania ofert: 10-04-2014 00:00 Więcej

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu (Archiwalne)

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje : 1.świadczenie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemami GRANIT, FK i KP, 2 świadczenie opieki serwisowej w zakresie systemów GRANIT, FK i KP, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego,: 3 konsultacje w zakresie sys...
Termin składania ofert: 14-03-2014 00:00 Więcej

Sprzątanie zasobu komunalnego

Świadczenia usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania - będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.,...
Termin składania ofert: 13-03-2014 00:00 Więcej