ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

1. Zapewnieniu pogotowia technicznego dla nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Pod pojęciem Pogotowia technicznego rozumie się służby reagujące na stany awarii i katastrof, skutkujące zagrożeniem dla zdrowia lub życia użytkowników zasobu oraz substancji budowlanej poprzez prowadzenie niezbędnych prac zabezpieczających istniejące instalacje i urządzenia techniczne oraz podejmowanie wszelkich koniecznych działań zmierzających do zahamowania występowania bezpośrednich następstw awarii i katastrof i ich usunięcia.

2. Świadczeniu usług konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Pod pojęciem konserwacji rozumie się czynności polegające na drobnych naprawach (naprawy bieżące) poszczególnych elementów budynków i terenów, niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn i skutków zdarzeń mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń oraz obejmujących zapobieganie powstania uszkodzeń mogących spowodować przedwczesne zniszczenie lub zużycie jego elementów i urządzeń

Termin składania ofert: 05-05-2017 00:00

Termin publikacji: 19-04-2017 00:00

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 09:56


Załączniki

istotne postanowienia umowy (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2017-ojs076-147303-pl (195.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

pogotowie info z otwarcia (502.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

pogotowie uniewaxnienie 2 czxsci (467.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wszyscy wykonawcy - informacja (62.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zal-nr2 jedz (115.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zalacznik (220 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (63.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (183.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.04.2017 00:00

Data aktualizacji informacji: 08.08.2017 10:07

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.