ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012

Świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych Termin publikacji 17 styczeń 2012
Termin składania ofert: 17-01-2012 00:00 Więcej

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego (Archiwalne)

Obsługa prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń o opróżnienie, opuszczenie i wydanie lokali z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawionych dokumentów, dochodzenia na drodze sądowej innych roszczeń związanych z korzystaniem z komunalnego zasobu mieszkaniowego na podstawie przedstawi...
Termin składania ofert: 10-01-2012 00:00 Więcej

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na II zadania (Archiwalne)

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na dwa zadania: zadanie I: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 08.10.2001r), zadanie II: Wyw...
Termin składania ofert: 05-01-2012 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania, o ...
Termin składania ofert: 29-12-2011 00:00 Więcej

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego - zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 27-12-2011 00:00 Więcej

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej-dokumentacje projektowe (Archiwalne)

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej: A. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych B. Adaptacja istniejącej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego przez Zamawiająceg...
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej

Negocjacje bez ogłoszenia – ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach (Archiwalne)

Negocjacje bez ogłoszenia - ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Archiwalne)

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje : 1.4. prace programistyczne (przygotowanie skryptów i programów) związane z rozbudową działających mechanizmów systemowych.
Termin składania ofert: 15-12-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 19 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 19 części: 1. ul. Swoboda 45 m 2 2. ul. Serafitek 11 a m 6 3. ul. Kluczborska 2 m 8 4. ul. Świt 33...
Termin składania ofert: 09-12-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej os. Marysieńki 25

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, położonego w Poznaniu na os. Marysieńki 25. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie termomodernizacji budynku położonego w Poznani...
Termin składania ofert: 01-12-2011 00:00 Więcej