Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

zamówienia publiczne

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług medycznych na rzecz pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 29-04-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38 w Poznaniu

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38 w Poznaniu. Ekspertyza powinna zawierać: 1. wycenę powstałych szkód, 2. określenie zakresu prac do wykonania w zakresie powstałych szkód, 3. określenie pozostałych niezbędnych do wykonania prac w budynku.
Termin składania ofert: 27-04-2016 00:00 Więcej

Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych oraz prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami Spółki w zakresie branży instalacji elektrycznych.

Przedmiot zamówienia: 1) Wykonywanie prac administracyjno-zarządczych w zakresie instalacji elektrycznych - obecność obowiązkowa pracownika merytorycznego w siedzibie Zamawiającego 2x w tygodniu po 4 godz. 2) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji elektrycznych na następujących budowach: - budowa 2...
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach (Archiwalne)

Reprezentacja prawna w zakresie dochodzenia na drodze sądowej roszczeń pieniężnych z tytułu najmu i bezumownego korzystania z komunalnego zasobu mieszkaniowego, prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowań egzekucyjnych w w/w sprawach, jako kontynuacji postępowań sądowych 750 spraw
Termin składania ofert: 15-04-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38

Sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego budynku ul.Starołęcka 36-38. Ekspertyza powinna zawierać: 1. wycenę powstałych szkód, 2. określenie zakresu prac do wykonania w zakresie powstałych szkód, 3. określenie pozostałych niezbędnych do wykonania prac w budynku.
Termin składania ofert: 13-04-2016 00:00 Więcej

Przegląd i konserwacja systemu ppoż

Świadczenie usług przeglądu i konserwacji systemu ppoż w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 11-04-2016 00:00 Więcej

Przeprowadzenie 4 postępowań podziału nieruchomości

Przeprowadzenie 4 postępowań podziału nieruchomości na 2-3 nowe działki wraz z wyniesieniem granic na gruncie oraz sporządzeniem wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych (przewidywana łączna ilość działek po podziale wynosi 10).
Termin składania ofert: 07-04-2016 00:00 Więcej

Serwis i konserwacja zestawu hydroforowego

Serwis i konserwacja zestawu hydroforowego typu ZH-ICL/M 2.4.4B/0,55kW funkcjonującego w siedzibie Zamawiającego ul.Matejki 57 w Poznaniu
Termin składania ofert: 04-04-2016 00:00 Więcej

Wymalowanie elewacji północno-wschodniej budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Nadolnik 10

Wymalowanie elewacji północno-wschodniej wraz z robotami towarzyszącymi budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul.Nadolnik 10
Termin składania ofert: 01-04-2016 00:00 Więcej

Uprzątnięcie śmieci i odpadów gabarytowych

Przedmiot zamówienia: 1) Uprzątnięcie śmieci i odpadów gabarytowych zalegających na terenie ul.Szamotulska 78-80 (podwórze za garażami), 2) wykoszenie chwastów oraz uprzątnięcie śmieci i odpadów zalegających na terenie ogródków ul.Tyrwacka 15-29, 3) usunięcie słupka do prania ul.Limbowa 1-11
Termin składania ofert: 30-03-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.