ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania: Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dl...
Termin składania ofert: 10-04-2013 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 27 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 27 części: 1. ul. Wolnica 7/8 m 53 2. Al.Marcinkowskiego 30 m 16 3. ul. Ratajczaka 11 m 11 4. ul. ...
Termin składania ofert: 08-04-2013 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 33 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi - 33 części: 1. ul. Żelazna 9 m 4/4a 2. ul. Dojazd 30 barak 4 m 14 3. ul. Szamarzewskiego 31 m 6 4...
Termin składania ofert: 15-03-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania (Archiwalne)

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na trzy zadania: Zadanie I– dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul.Fabrycznej 18 ABC Zadanie II– dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul.Głogowskiej 183-185 Zadanie III– dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla ...
Termin składania ofert: 14-03-2013 00:00 Więcej

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Andrzeja Łaskarza w Poznaniu na odcinku pomiędzy ulicami Tomickiego i Św. Michała (Archiwalne)

Wykonanie remontu nawierzchni ulicy Andrzeja Łaskarza w Poznaniu na odcinku pomiędzy ulicami Tomickiego i Św. Michała
Termin składania ofert: 08-03-2013 00:00 Więcej

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości (Archiwalne)

Umowa ramowa zamówienia cząstkowe ochrona nieruchomości
Termin składania ofert: 25-02-2013 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową (Archiwalne)

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 500 lokali wskazanych przez Zamawiającego. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową
Termin składania ofert: 14-02-2013 00:00 Więcej

Remont zwolnionych lokali mieszkalnych w podziale na 34 części (Archiwalne)

Przedmiotem zamówienia jest remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 04-02-2013 00:00 Więcej

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania

Dostawa ciepła do budynków komunalnych w podziale na cztery zadania. Zadanie I – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 18 ABC Zadanie II – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy dla budynku komunalnego przy ul. Głogowskiej 183-185 Zadanie III – dostawa ciepła z urządzeń dostawcy ...
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej

Przetarg ograniczony – zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania

Zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Poznania o łącznej powierzchni 1.355.267,41 m2, zgodnie z jego przeznaczeniem, wykonywanie czynności zmierzających do utrzymania zasobu komunalnego w stanie niepogorszonym, na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia
Termin składania ofert: 28-01-2013 00:00 Więcej