Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu. (Archiwalne)

Wykonanie prac ogólnobudowlanych na IV piętrze w budynku położonym przy ul.Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali w budynku ul.23Lutego 18

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali mieszkalnych nr 2,4,5,6,13,14,15,16 i użytkowych (apteka) oraz części wspólnych budynku ul.23 Lutego 18
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dokonanie oszacowania wartości rezerw na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalno-rentowe Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. według stanu na 31.12.2015r.
Termin składania ofert: 28-01-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu oraz wydawaniu gorącej herbaty osobom bezdomnym w budynku stanowiącym siedzibę Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 22-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Składowej 11 i 12 i ul. Towarowej 43

Wykonanie instalacji domofonowej w budynkach położonych w Poznaniu przy ul. Składowej 11 i 12 i ul. Towarowej 43
Termin składania ofert: 21-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie wycen lokali mieszkalnych

Wykonanie wycen lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, w ilości nie większej niż 100
Termin składania ofert: 20-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działkach ul.Zawady, ul.Boranta

Wykonanie badań geotechnicznych gruntu na działkach: działka nr 15/3 ark 05 obręb Śródka ul.Zawady na potrzeby budowy dwóch budynków mieszkalnych, działki nr 15/5, 15/6, 15/7 ark.05 obręb Śródka ul.Boranta na potrzeby budowy dwóch budynków mieszkalnych
Termin składania ofert: 20-01-2016 00:00 Więcej

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali w budynku ul.23Lutego 18

Odtworzenie stanu technicznego sprzed szkody lokali mieszkalnych nr 2,4,5,6,13,14,15,16 i użytkowych (apteka) oraz części wspólnych budynku ul.23 Lutego 18
Termin składania ofert: 19-01-2016 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Łąkowej 13, 13A

Wykonanie instalacji domofonowej w budynku przy ul. Łąkowej 13, 13A
Termin składania ofert: 14-01-2016 00:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, a w szczególności: 1) wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych przy budynkach ujętych w załączniku nr 10 do SIWZ; 2) mechaniczne wypompowanie nieczystości przy pomocy samochodu asenizacyjnego...
Termin składania ofert: 13-01-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.