ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN

Udzielenie i obsługa długoterminowego, złotówkowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 6 000 000 PLN (słownie: sześć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na ?nansowanie nakładów na inwestycję budowlaną polegającą na budowie dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Rubież w Poznaniu i zagospoda...
Termin składania ofert: 16-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych do siedziby Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-03-2016 00:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego (Archiwalne)

Opróżnianie oraz uporządkowanie do 250 lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu oraz uporządkowaniu lokali wraz z pomieszczeniami przynależnymi ora...
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa wody do siedziby Zamawiającego

Sukcesywne dostarczanie przez wykonawcę niegazowanej naturalnej wody źródlanej, której ogólna zawartość minerałów zawiera się w przedziale 400-700 mg/l do siedziby Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Dostawa papierowych bonów (kuponów podarunkowych) dla pracowników Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 08-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji in...
Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00 Więcej

Publikacja ogłoszeń prasowych

Publikacja ogłoszeń prasowych w dziennikach "Głos Wielkopolski", "Gazeta Wyborcza", "Rzeczpospolita"
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Dostawa i montaż szaf biurowych

Dostawa i montaż szaf biurowych wraz z akcesoriami meblowymi do Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Wykonanie opinii dotyczących wysokości stawki rynkowej czynszu

Wykonanie opinii dotyczących wysokości stawki rynkowej czynszu netto możliwej do uzyskania za wynajem 1m 2 powierzchni na rzecz podmiotów - Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzących działąlność związaną z ochroną zdrowia, w budynkach, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do IWZ.
Termin składania ofert: 04-03-2016 00:00 Więcej

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Obsługa systemów Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje: 1.świadczenie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad systemami GRANIT, FK i KP, 2.świadczenie opieki serwisowej w zakresie systemów GRANIT, FK i KP, wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego,: 3.konsultacje w zakresie syst...
Termin składania ofert: 29-02-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.