Elektronizacja zamówień publicznych w ZKZL
 
 

ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenach planowanych inwestycji przy ul. Biskupińskiej, Opolskiej, Zawady

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów na terenach planowanych inwestycji przy ul. Biskupińskiej, Opolskiej, Zawady
Termin składania ofert: 26-02-2016 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania (Archiwalne)

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania: ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnac...
Termin składania ofert: 25-02-2016 00:00 Więcej

Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i dobudowę instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Ratajczaka 3 i ul. Stawna 8

Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę i dobudowę instalacji kominowej i wentylacyjnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 3 i ul. Stawnej 8 wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy reali...
Termin składania ofert: 18-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie certyfikatów (świadectw) energetycznych dla lokali i budynków przygotowanych do sprzedaży

Wykonanie certyfikatów (świadectw) energetycznych dla lokali i budynków przygotowanych do sprzedaży oraz bilansów cieplnych niezbędnych do spisania indywidualnych umów na dostawę ciepła z najemcami
Termin składania ofert: 18-02-2016 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytułem prawnym. (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie Miasta Poznania do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytu...
Termin składania ofert: 12-02-2016 00:00 Więcej

Cykliczne przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i ppoż w roku 2016

Cykliczne przeprowadzenie szkoleń okresowych BHP i ppoż w roku 2016 dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, pracowników inżynieryjno-technicznych, pracowników administracyjno-biurowych Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
Termin składania ofert: 12-02-2016 00:00 Więcej

Odnowienie licencji na oprogramowanie SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 Per User Renewal Basic 12 Months GOV Band A

Odnowienie licencji na oprogramowanie SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 12.1 Per User Renewal Basic 12 Months GOV Band A w ilości 200 szt.
Termin składania ofert: 11-02-2016 00:00 Więcej

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500

Konserwacja centrali telefonicznej AVAYA IP Office 500 wraz z współpracującym z centralą systemem informatycznym, znajdującym się w siedzibie Zamawiającego
Termin składania ofert: 11-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej

Wykonanie operatów z inwentaryzacji budynków i lokali w wersji papierowej i elektronicznej
Termin składania ofert: 04-02-2016 00:00 Więcej

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A117 położonego w Poznaniu przy ul. Woźnej 15 - zgodnie z dokumentacją projektową, w zakresie wyznaczonym przedmiarem robót
Termin składania ofert: 02-02-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.