ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wywóz odpadów komunalnych w podziale na II zadania (Archiwalne)

Wywóz odpadów komunalnych z zasobu komunalnego Miasta Poznania w podziale na dwa zadania: zadanie I: Wywóz odpadów komunalnych stałych sklasyfikowanych w grupie 20 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów z dnia 27.09.2001r. (Dz. U. nr 112, poz. 1206 z 08.10.2001r), zadanie II: Wyw...
Termin składania ofert: 05-01-2012 00:00 Więcej

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania (Archiwalne)

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych, oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku w budynkach komunalnych na terenie Miasta Poznania, o ...
Termin składania ofert: 29-12-2011 00:00 Więcej

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego (Archiwalne)

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie bieżącej działalności Zamawiającego - zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 27-12-2011 00:00 Więcej

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej-dokumentacje projektowe (Archiwalne)

Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej: A. Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych B. Adaptacja istniejącej dokumentacji projektowej powtarzalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, do warunków terenu wskazanego przez Zamawiająceg...
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej

Negocjacje bez ogłoszenia – ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach (Archiwalne)

Negocjacje bez ogłoszenia - ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu i ul. Kwiatowej 8 w Kozigłowach wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji
Termin składania ofert: 21-12-2011 00:00 Więcej

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego (Archiwalne)

Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego, która obejmuje : 1.4. prace programistyczne (przygotowanie skryptów i programów) związane z rozbudową działających mechanizmów systemowych.
Termin składania ofert: 15-12-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 19 części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno - kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi 19 części: 1. ul. Swoboda 45 m 2 2. ul. Serafitek 11 a m 6 3. ul. Kluczborska 2 m 8 4. ul. Świt 33...
Termin składania ofert: 09-12-2011 00:00 Więcej

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej os. Marysieńki 25 (Archiwalne)

Zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, położonego w Poznaniu na os. Marysieńki 25. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz wykonanie termomodernizacji budynku położonego w Poznani...
Termin składania ofert: 01-12-2011 00:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie ZKZL ul. Matejki 57 w Poznaniu

Świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221 z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy] w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych...
Termin składania ofert: 24-11-2011 00:00 Więcej

Negocjacje bez ogłoszenia – rozbiórka budynku oficyny południowej nieruchomości położonej przy ul. Działyńskich 8 w Poznaniu (Archiwalne)

Negocjacje bez ogłoszenia - rozbiórka budynku oficyny południowej nieruchomości położonej przy ul. Działyńskich 8 w Poznaniu
Termin składania ofert: 18-11-2011 00:00 Więcej