ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wybudowanie dwóch budynków wielorodzinnych oraz wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową przy ul. Dymka w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: a) wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych (A, B) zgodnie z dokumentacją projektową wraz z infrastrukturą (w szczególności budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych) w Poznaniu przy ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynki, wykonanie zjazdu z drogi publicznej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynków, b) wybudowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacją projektową, c) usunięcie drzew i krzewów zgodnie z decyzją Wydziału Ochrony Środowiska tabelaryczne zestawienie drzew i krzewów przewidzianych do wycinki stanowi załącznik nr 13 do SIWZ. Decyzja Wydziału Ochrony Środowiska zostanie przekazana wyłonionemu Wykonawcy. d) uporządkowanie terenu budowy przed przystąpieniem do budowy 2 budynków mieszkalnych wywóz gruzu znajdującego się na placu budowy oraz utylizację śmieci.

Uwaga! Zamawiający informuje iż część Zamówienia tj. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu realizowane jest na rzecz Aquanet S.A. Zamawiający pełni przy tej części inwestycji jedynie funkcje inwestora zastępczego.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa zał.nr 12 do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 10 do SIWZ oraz przedmiar robót zał. nr 11 do SIWZ stanowiący jedynie dokument informacyjny, poglądowy. Dodatkowo na stronie internetowej ww.zkzl.poznan.pl, Zamawiający umieszcza badania geotechniczne sporządzone dla gruntu objętego inwestycją oraz wykaz drzew do wycinki (inwentaryzacja dendrologiczna) zał.nr 13 i 14

Termin składania ofert: 12-08-2016 00:00

Termin publikacji: 19-07-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 10:45


Załączniki

istotne postanowienia umowne (5.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 3 (12.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 4 (20.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz (947.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 144297-2016 (191.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 154330-2016 (115.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 175109-2016 (108.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (741.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki ii (385.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2 (73.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1 (70.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 1-2 (70.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 2-2 (73.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 3-2 (12.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja 4-2 (20.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 19.07.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 19.07.2016 00:00

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.