ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

zamówienia publiczne

Wybudowanie budynku mieszkalnego przy ul. Bolka w Poznaniu (Archiwalne)

Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego IV- kondygnacyjnego, niepodpiwniczonego wraz z infrastrukturą techniczną w Poznaniu przy ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. 22/4, a nadto zagospodarowanie terenu otaczającego budynek w sposób określony w dokumentacji projektowej oraz uzyskanie decyzji pozwolenia...
Termin składania ofert: 21-10-2011 00:00 Więcej

Negocjacje bez ogłoszenia – Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu (Archiwalne)

Negocjacje bez ogłoszenia - Ochrona fizyczna obiektu przy ul. Średzkiej 20 w Poznaniu
Termin składania ofert: 20-10-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XVI części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno -kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi - XVI części: 1.Al.Marcinkowskiego 20 m 2 2.ul. Lipowa 15 m 2 3. ul. Świt 29 m 2 4. ul. Wolnica 7/8...
Termin składania ofert: 11-10-2011 00:00 Więcej

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57 (Archiwalne)

Dostawa oraz montaż windy osobowej w budynku położonym w Poznaniu, przy ul. Matejki 57, wpisanym do rejestru zabytków
Termin składania ofert: 10-10-2011 00:00 Więcej

Przygotowanie terenu wraz z uzbrojeniem pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 – negocjacje bez ogłoszenia (Archiwalne)

Roboty budowlane polegające na przygotowaniu terenu wraz z uzbrojeniem pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy ul. Średzkiej 20 oraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i sporządzeniem map geodezyjnych powykonawczych. Tryb postępowania - negocjacje bez ogłoszenia.
Termin składania ofert: 19-09-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi XII części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi: ul. Winogrady 31 m 4, ul. Grottgera 8 m 5, ul. Kolejowa 49 m 11, ul. Jaworowa 52 m 11, ul. Andr...
Termin składania ofert: 14-09-2011 00:00 Więcej

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokalach komunalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Tokarskiej 1/3, 1/4, 7/5, 9/1, 13A/3, 13A/5, ul. Rolnej 64A/4, 64B/11, 70/11, ul. Wspólnej 39/1, 39/6, 41/9 (Archiwalne)

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego lokalach komunalnych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Tokarskiej 1/3, 1/4, 7/5, 9/1, 13A/3, 13A/5, ul. Rolnej 64A/4, 64B/11, 70/11, ul. Wspólnej 39/1, 39/6, 41/9 Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z dokumentacja p...
Termin składania ofert: 05-09-2011 00:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych X części (Archiwalne)

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi. 1. ul. Opolska 106 B 7 m 1 2. ul. Przemysłowa 27 m19 3. ul. Głogowska 29 m 31 4. ul. ...
Termin składania ofert: 29-08-2011 00:00 Więcej

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10

Przygotowanieterenu wraz pod posadowienie 10-ciu kontenerów socjalnych w Poznaniu przy Średzkiej 10
Termin składania ofert: 22-08-2011 00:00 Więcej

Remont lokali VII części

Remont zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych położonych w Poznaniu, obejmujący: roboty ogólnobudowlane wraz z instalacjami wodno – kanalizacyjnymi, gazowymi oraz robotami elektrycznymi.
Termin składania ofert: 17-08-2011 00:00 Więcej