ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na potrzeby prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części. Przedmiotowe zadania obejmują: Budynek przy ul. Starołęcka 36-38 – zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego n...
Termin składania ofert: 20-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.
Termin składania ofert: 18-09-2017 12:00 Więcej

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części: Część I – POK 1: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 90.000 m2, b) przycięcie żywopłotów o łącznej długości do 7.654 mb. Część II – POK 2: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 120.000 m2, b) przycięcie żywopłot...
Termin składania ofert: 25-08-2017 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części: Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego, Budynek przy ul. Grud...
Termin składania ofert: 22-08-2017 12:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu”

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu” Zamawiający załącza następujące dokumenty informacyjne/pomocnicze: Dokumentację projektową dla ...
Termin składania ofert: 21-08-2017 11:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Kantaka 8-9 w branży konstrukcyjno-budowlanej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9  w branży konstrukcyjno-budowlanej
Termin składania ofert: 17-08-2017 11:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem...
Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 .

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9 w danej branży, tj.: konstrukcyjno-budowlanej , instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,  elektroenergetycznych i teletechn...
Termin składania ofert: 20-07-2017 11:00 Więcej

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji.

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 2 części
Termin składania ofert: 07-07-2017 11:45 Więcej

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branży drogowej
Termin składania ofert: 29-05-2017 10:00 Więcej