ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

no image

Informacja o zawarciu umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający – Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 30.12.2016 roku, nr: ZTM.DO.2012.17.2016 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą...
pt, 02-03-18 Więcej
no image

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający – Miasto Poznań - Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, REGON: 631257822, w imieniu i na rzecz którego działa, na podstawie umowy o zarządzanie z dnia 30.12.2016 roku, nr: ZTM.DO.2012.17.2016 Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą...
pt, 16-02-18 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu ...
Termin składania ofert: 07-02-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania siedziby Zamawiającego oraz terenowych Punktów Obsługi Klienta Zamawiającego.

Sprzątanie pomieszczeń biurowych, socjalnych i sanitarnych, ciągów komunikacyjnych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 oraz w Punkcie Obsługi Klienta nr 2 na osiedlu Piastowskim 77 i w Punkcie Obsługi Klienta nr 4 przy ul. Łozowej 26 oraz terenu przynależnego do poszczególnego POK-u.
Termin składania ofert: 30-01-2018 12:00 Więcej

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruc...
Termin składania ofert: 24-01-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu o...
Termin składania ofert: 22-01-2018 12:00 Więcej

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 – świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych; a) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na które...
Termin składania ofert: 18-01-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru ...
Termin składania ofert: 09-01-2018 10:00 Więcej