ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

no image

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz monitorowanie sygnałów antynapadowych z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL sp. z o.o.

Świadczenie usług polegających na: 1.całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 . poz. 1432 tekst jednolity ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ] w siedzibie Za...
pt, 01-12-17 Więcej

Dialog techniczny – usługi sprzątania

Dialog techniczny - wybór Wykonawcy usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na nieruchomościach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o.
Termin składania ofert: 15-12-2017 10:00 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.
Termin składania ofert: 01-12-2017 12:45 Więcej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części
Termin składania ofert: 01-12-2017 12:00 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży elektrycznej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.  
wt, 24-10-17 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży stolarskiej, ślusarskiej i szklarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.
wt, 24-10-17 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej .

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części
wt, 24-10-17 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej dla komunalnego osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną do prawidłowej ich eksploatacji infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzna, drogami, chodnikami i małą architekturą przy ul. Opolskiej w Poznaniu. Przedmiot zamówienia obejmuje: wykonanie koncepcji usyt...
Termin składania ofert: 30-11-2017 13:00 Więcej

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu.

Usługa dzierżawy i serwisu urządzeń wielofunkcyjnych wraz z usługą rozliczania kosztów oraz monitoringu stanu urządzeń, dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz dostawą oprogramowania dla Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,  tj. ilości, specyfikacja sp...
Termin składania ofert: 29-11-2017 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m 2 na lokale użytkowe zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji na zaaranżowanie powierzchni 512,20 m 2 na lokale użytkowe (podział istniejącej powierzchni na mniejsze lokale użytkowe), zlokalizowanej na poziomie „-1” pod Rondem Kaponiera w Poznaniu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac.
Termin składania ofert: 23-11-2017 12:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.