ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części

Opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 7 części: I. budynek przy ul. Sikorskiego 24-25 – zadanie obejmuje remont, II. budynek przy ul. Wrocławskiej 20 / ul. Podgórnej 19-19 A - zadanie obejmuje remont budynku, III. budynek przy ...
Termin składania ofert: 16-05-2017 00:00 Więcej

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

Świadczenie usług pogotowia technicznego oraz konserwacji na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: 1. Zapewnieniu pogotowia technicznego dla nieruchomości będących we władaniu Zarządu Komunalny...
Termin składania ofert: 05-05-2017 00:00 Więcej

Wybór Operatora automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2) usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowym: rondo Kaponiera w Poznaniu

Wybór Operatora automatycznego parkingu podziemnego (kondygnacje -1, -2) usytuowanego w obiekcie inżynierskim w pasie drogowym: rondo Kaponiera w Poznaniu
Termin składania ofert: 28-04-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont zespołu budynków handlowo – usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji technicznej wielobranżowej na remont zespołu budynków handlowo - usługowych przy ul. Świt 34-36 w Poznaniu, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 2/39, arkusz 04, obręb Łazarz, opisanego szczegółowo w załączniku nr 8 do SIWZ - „ Wytyczne do dokumentacji”, uzyskanie wszelkich niez...
Termin składania ofert: 24-04-2017 00:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanymi w Poznaniu przy ul. Bolka oraz ul. Dymka w branżach: 1.instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych – część I zamówien...
Termin składania ofert: 11-04-2017 00:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu

Wykonanie dokumentacji projektowej na odtworzenie przejazdu bramowego budynku przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu. 1) ekspertyzy dotyczącej stanu technicznego budynku położonego przy ul. Szyperskiej 8/9 w Poznaniu, (dz. nr 14/1, ark. 05, obręb Poznań). 2) koncepcji planowanych rozwiązań projektowych na odtworzenie...
Termin składania ofert: 10-04-2017 00:00 Więcej

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnacj...
Termin składania ofert: 23-03-2017 00:00 Więcej

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi przy ul. Zawady w Poznaniu

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Termin składania ofert: 06-03-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu, działki nr 6/17, 6/19, 6/23, 7/15, 7/18, 7/24, 7/26 ark. 14, obręb Kobylepole, a nadto wykonanie badań ...
Termin składania ofert: 08-02-2017 00:00 Więcej

Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/2 obręb Dębiec, ark. 32, aktualnie zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu...
Termin składania ofert: 03-02-2017 00:00 Więcej