ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Ochrona fizyczna wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji. Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć części:

Część I – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24 w Poznaniu,

Część II – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Kasprzaka 16 w Poznaniu,

Część III – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu,

Część IV – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej 22 w Poznaniu,

Część V – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Roboczej 4 w Poznaniu,

Część VI – świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej nieruchomości przy ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu.

 

UWAGA!

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę fizyczną nieruchomości przy ul. Kórnickiej 24, ul. Kasprzaka 16, ul. Ratajczaka 44, ul. Grunwaldzkiej 22, ul. Roboczej 4, ul. Mickiewicza 31 w Poznaniu wraz z dojazdem grupy interwencyjnej w przypadku próby włamania lub dewastacji zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zamawiający dostosował zapisy SIWZ do potrzeb elektronicznej komunikacji z Wykonawcami – Zamawiający udostępnia jednolity i aktualny tekst  SIWZ na stronie internetowej, a  stosowne zmiany, dla ułatwienia, zostały zaznaczone KOLOREM CZERWONYM. Postępowanie znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

oferty należy złożyć do dnia 10.12.2018 r. godz. 12:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. godz. 12:15 

Termin składania ofert: 10-12-2018 12:00

Termin publikacji: 22-10-2018 09:27

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 06:22


Załączniki

Ogłoszenie (205.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (134 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ (29.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi (530.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi II (844.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja (104 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

NOWY SIWZ (2.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

NOWY JEDZ (29.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

NOWY FORMULARZ OFERTOWY (116.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (108.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (96.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 22.10.2018 09:27

Data aktualizacji informacji: 10.12.2018 15:15

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.