ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1250 lokalach w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot Umowy będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na podstawie odrębnych Zgłoszeń zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 2 ust. 7 i 8 IPU.

 

UWAGA!

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, dalej Ustawa) informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający dostosował zapisy SIWZ do potrzeb elektronicznej komunikacji z Wykonawcami – Zamawiający udostępnia jednolity i aktualny tekst  SIWZ na stronie internetowej, a  stosowne zmiany, dla ułatwienia, zostały zaznaczone KOLOREM CZERWONYM. Postępowanie znajduje się na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

oferty należy złożyć do dnia 10.12.2018 r. godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. godz. 11:15 

Termin składania ofert: 10-12-2018 11:00

Termin publikacji: 22-10-2018 09:36

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 05:04


Załączniki

Ogłoszenie (126.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (127.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ (29.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja o modyfikacji SIWZ (76.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ zmodyfikowana (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Nowe formularze (131 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie - sprostowanie (81.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (247.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (92.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (100.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 22.10.2018 09:36

Data aktualizacji informacji: 04.01.2019 13:57

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.