ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części

Wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 4 części: Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruc...
Termin składania ofert: 24-01-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Opróżnianie oraz uporządkowanie 136 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: a) opróżnianiu o...
Termin składania ofert: 22-01-2018 12:00 Więcej

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania

Ochrona fizyczna osób i mienia w budynkach Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w podziale na dwa zadania: 1) Zadanie nr 1 – świadczenie usługi na terenie dworców autobusowych; a) Dworzec autobusowy Jana III Sobieskiego, ul. Franciszka Stróżyńskiego 40, 60-688 Poznań, z działką o powierzchni 25122 m2, na które...
Termin składania ofert: 18-01-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru ...
Termin składania ofert: 09-01-2018 10:00 Więcej

Całodobowa ochrona osób i mienia w siedzibie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz monitorowanie sygnałów antynapadowych z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL sp. z o.o.

Świadczenie usług polegających na: 1.całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 . poz. 1432 tekst jednolity ze zmianami) oraz zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ] w siedzibie Za...
Termin składania ofert: 15-12-2017 12:00 Więcej

Dialog techniczny – usługi sprzątania

Dialog techniczny - wybór Wykonawcy usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na nieruchomościach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o.
Termin składania ofert: 15-12-2017 10:00 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części.
wt, 24-10-17 Więcej
no image

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i gazowej na terenie nieruchomości  będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.  w podziale na 5 części
wt, 24-10-17 Więcej

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.