ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych w celu adaptacji piwnic i parteru budynku przy ulicy Wielkiej 1 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb adaptacji parteru i piwnicy budynku, położonego w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 1
na potrzeby centrum aktywacji seniora „Odnowa” na modernizację budynku, w tym:

  1. ekspertyza techniczna wraz z oceną stanu technicznego głównych elementów konstrukcyjnych budynku takich jak fundamenty, ściany fundamentowe,
  2. inwentaryzacja budynku, zawierająca część opisową i rysunkową oraz dokumentację fotograficzną,
  3. program prac konserwatorskich,
  4. projekt budowlany branży architektoniczno-konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych, instalacji wentylacyjnej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
  5. kosztorysy inwestorskie dla poszczególnych zakresów robót,
  6. przedmiary robót dla poszczególnych zakresów robót,
  7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy, a także Istotne Postanowienia Umowne, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ.

Termin składania ofert: 18-12-2018 13:00

Termin publikacji: 03-12-2018 09:05

Drukuj
Data wydruku: 05.08.2020 21:41


Załączniki

Ogłoszenie (216.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 7_PFU (4.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (59.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja IPU (426.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, modyfikacja terminu składania/otwarcia ofert (220.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (99.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (103.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie (251.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odrzucenie Wykonawcy (74.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (104.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (111.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.12.2018 09:05

Data aktualizacji informacji: 19.03.2019 07:51

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.