ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej w podziale na 4 części

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw
i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości 
będących
we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
 w podziale
na 4 części:

  1. POK nr 1,
  2. POK nr 2,
  3. POK nr 4,
  4. POK nr 5.

UWAGA!

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w związku z toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw i usuwania awarii w zakresie branży dekarskiej na terenie nieruchomości będących we władaniu  Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w podziale na 4 części, zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  Zamawiający dostosował zapisy SIWZ do potrzeb elektronicznej komunikacji z Wykonawcami – Zamawiający udostępnia jednolity i aktualny tekst  SIWZ na stronie internetowej, a  stosowne zmiany, dla ułatwienia, zostały zaznaczone KOLOREM CZERWONYM. Postępowanie znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT :

oferty należy złożyć do dnia 10.12.2018 r. godz. 13:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. godz. 13:15 

Termin składania ofert: 10-12-2018 13:00

Termin publikacji: 22-10-2018 09:56

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 09:30


Załączniki

Ogłoszenie (181.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (120.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ (29.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 8 do SIWZ_wykaz nieruchomości (9.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (89.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik nr 6 do IPU (5.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i Odp. II (1.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Modyfikacja SIWZ (89 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Nowa SIWZ (2.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (81.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie (399.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 22.10.2018 09:56

Data aktualizacji informacji: 11.02.2019 10:58