Usługi

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania – zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania

Pielęgnacja zieleni na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., w podziale na III zadania ZADANIE I: KOSZENIE TRAWY I PRZYCINANIE ŻYWOPŁOTÓW. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj.: a) pielęgnacj...
Termin składania ofert: 23-03-2017 00:00 Więcej

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi przy ul. Zawady w Poznaniu

Pełnienie funkcji inżyniera nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji budownictwa komunalnego realizowanej przy ul. Zawady w Poznaniu obręb Śródka, ark. 05; dz. 15/3, obejmującej wybudowanie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych
Termin składania ofert: 06-03-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu, działki nr 6/17, 6/19, 6/23, 7/15, 7/18, 7/24, 7/26 ark. 14, obręb Kobylepole, a nadto wykonanie badań ...
Termin składania ofert: 08-02-2017 00:00 Więcej

Wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Opolskiej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie koncepcji zagospodarowania osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, którego usytuowanie planowane jest w Poznaniu przy ul. Opolskiej dz. nr 106/2 obręb Dębiec, ark. 32, aktualnie zapisanej w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu...
Termin składania ofert: 03-02-2017 00:00 Więcej

Wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej przy ul. Nadolnik w Poznaniu

Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wykonanie koncepcji usytuowania jednego budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą na tle istniejącego osiedla mieszkaniowego w Poznaniu przy ul. Nadolnik dz. nr 11/20, 11/14 i 11/16 obręb Główna, ark. 09, , dz. nr 2/19 cz., 2/13 cz. i 2/4 cz. obręb Główna, ark. 12, oraz dz. nr ...
Termin składania ofert: 26-01-2017 00:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków położonych w Poznaniu w podziale na 5 części

Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji zadań, a także sprawowanie nadzoru autorskiego, a w przypadku części III, również wykonanie robót budowlanych w budynkach położonych w Poznaniu: I. Budynek przy ul. Kopanina 39 – scalenie ściany tylnej podłużnej ...
Termin składania ofert: 16-01-2017 00:00 Więcej

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. w zakresie: przyjmowania, sortowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i zwrotów przesyłek po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy oraz usługi odbioru ...
Termin składania ofert: 27-12-2016 00:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.