ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków, pomieszczeń i części wspólnych nieruchomości na terenie Miasta Poznania, do których Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. dysponuje tytuł...
Termin składania ofert: 09-07-2018 12:00 Więcej

Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu

Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1000 lokalach w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot Umowy będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na podstawie odrębnych ...
Termin składania ofert: 28-06-2018 12:00 Więcej

Opróżnianie oraz uporządkowanie 100 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia jest opróżnianie oraz uporządkowanie 100 lokali będących w dyspozycji Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. wraz z pomieszczeniami przynależnymi; wywóz ruchomości na wysypisko i/lub do magazynu bądź innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego
Termin składania ofert: 25-06-2018 12:00 Więcej

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania POK nr 1

Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania - zasobu nieruchomości będącego we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. na obszarze POK nr 1 Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych, tj. trzykrotnej pielęgnacji trawników o łącznej powi...
Termin składania ofert: 22-06-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 4 części

Wymiana urządzeń pomiarowych w budynkach zasobu komunalnego w podziale na 4 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Termin składania ofert: 20-06-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Cz. I – POK 1 – 27 szt. Cz. II – ...
Termin składania ofert: 15-06-2018 13:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy modernizacji kamienicy położonej w Poznaniu przy ul. Kantaka 8/9

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wskazanych branżach (konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych) nad robotami budowlanymi polegającymi n...
Termin składania ofert: 15-06-2018 12:00 Więcej
no image

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 2 części.  1) Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 (Dom Tramwajarza) dokumentacja projektowa na modernizację budynku, w tym:a) dokumentacja na elewację, dokumentacja na dach, dokumentacja na uporządkowanie przew...
czw, 12-04-18 Więcej

Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części

Czyszczenie i konserwację przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części. Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1, Część II – czyszczenie i kons...
Termin składania ofert: 24-05-2018 12:00 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody

Wymiana urządzeń pomiarowych w zasobie komunalnym w podziale na 5 części tj. wodomierzy zimnej i ciepłej wody i ich zagospodarowanie wraz z wymianą zaworów przed urządzeniem i ich zagospodarowanie (wraz z utylizacją) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  
Termin składania ofert: 09-05-2018 13:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.