ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Usługi

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 Pzp

Zamawiający - Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, informuje o zamiarze zawarcia umowy w trybie art. 67 ust.1 pkt.13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579, dalej Pzp), w przedmiocie najmu pojemników przezn...
Termin składania ofert: 15-11-2017 12:26 Więcej

Wymiana urządzeń pomiarowych: wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym w podziale na 5 części

Wymiana urządzeń pomiarowych: wodomierzy zimnej wody, wodomierzy ciepłej wody oraz liczników ciepła w zasobie komunalnym w podziale na 5 części. Dane techniczne fabrycznie nowych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do montażu: a) wodomierze skrzydełkowe do zimnej wody o przepływie ciągłym Q3= 1,6 m3/h zgodne z dyre...
Termin składania ofert: 15-11-2017 12:00 Więcej

Dialog techniczny – usługi sprzątania

Dialog techniczny - wybór Wykonawcy usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu w porządku i czystości terenów zielonych i zewnętrznych przynależnych do budynków oraz pomieszczeń i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku na nieruchomościach będących we władaniu ZKZL sp. z o.o.
Termin składania ofert: 03-11-2017 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na potrzeby prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 4 części. Przedmiotowe zadania obejmują: Budynek przy ul. Starołęcka 36-38 – zmiana sposobu użytkowania budynku oświatowego n...
Termin składania ofert: 20-09-2017 12:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.

Wykonanie dokumentacji projektowej budynku przy ul. Hulewiczów w Poznaniu.
Termin składania ofert: 18-09-2017 12:00 Więcej

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części

Usługi polegające na pielęgnacji terenów zielonych w podziale na 6 części: Część I – POK 1: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 90.000 m2, b) przycięcie żywopłotów o łącznej długości do 7.654 mb. Część II – POK 2: a) pielęgnacja trawników o łącznej powierzchni do 120.000 m2, b) przycięcie żywopłot...
Termin składania ofert: 25-08-2017 12:00 Więcej

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń, decyzji i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac remontowych w budynkach komunalnych położonych w Poznaniu w podziale na 10 części: Budynek przy ul. Słowackiego 19/21 – adaptacja akustycznej sali głównej lokalu użytkowego, Budynek przy ul. Grud...
Termin składania ofert: 22-08-2017 12:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu”

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach inwestycji obejmującej „Budowę komunalnego osiedla mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Biskupińskiej w Poznaniu” Zamawiający załącza następujące dokumenty informacyjne/pomocnicze: Dokumentację projektową dla ...
Termin składania ofert: 21-08-2017 11:00 Więcej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w budynku przy ul. Kantaka 8-9 w branży konstrukcyjno-budowlanej

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi obejmującymi remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Poznaniu przy ul. Kantaka 8-9  w branży konstrukcyjno-budowlanej
Termin składania ofert: 17-08-2017 11:00 Więcej

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową

Wykonanie dokumentacji kosztorysowej dla 600 lokali wskazanych przez Zamawiającego; Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowością i terminowością robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację kosztorysową, o której mowa w pkt. 3.1.1. sporządzoną przez Wykonawcę lub osobę trzecią, zgodnie z z zakresem...
Termin składania ofert: 26-07-2017 12:00 Więcej