ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej ul. Dymka i ul. Bolka w Poznaniu (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji 2 inwestycji budownictwa komunalnego w podziale na części:

1. ul. Dymka, obręb Kobylepole, ark. 09 dz. nr 13,14,16/3,

2. ul. Bolka, obręb Naramowice, ark. 09 dz. nr 22/26,
Dokumentacja winna być sporządzona zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego z dnia 02.09.2004 Dz. U. z 2005 r. nr 75 poz. 664.

Termin składania ofert: 21-08-2015 00:00

Termin publikacji: 13-08-2015 00:00

Drukuj
Data wydruku: 19.09.2020 23:41


Załączniki

dokumentacja (40.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowne (896.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 208638-2015 (394.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 248934-2015 (159.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (953.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (74.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 13.08.2015 00:00

Data aktualizacji informacji: 13.08.2015 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.