ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontrole okresowe przewodów kominowych oraz instalacji gazowej na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części

Część I – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 1; kontrola przewodów kominowych dotyczy 852 lokali mieszkalnych i 186 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 746 lokali mieszkalnych, 143 lokali użytkowych i 137 części wspólnych budynku.

Część II – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta
nr 2; kontrola przewodów kominowych dotyczy 1529 lokali mieszkalnych i 158 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 1163 lokali mieszkalnych, 92 lokali użytkowych i 138 części wspólnych budynku.

Część III – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta
nr 3; kontrola przewodów kominowych dotyczy 1589 lokali mieszkalnych i 251 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 1272 lokali mieszkalnych, 199 lokali użytkowych i 185 części wspólnych budynku.

Część IV – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta
nr 4; kontrola przewodów kominowych dotyczy 993 lokali mieszkalnych i 52 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 823 lokali mieszkalnych, 31 lokali użytkowych i 70 części wspólnych budynku.

Część V – usługa okresowej rocznej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) oraz usługa okresowej rocznej kontroli instalacji gazowej na terenie administrowanym przez Punktu Obsługi Klienta nr 5; kontrola przewodów kominowych dotyczy 415 lokali mieszkalnych i 1280 lokali użytkowych, kontrola instalacji gazowej dotyczy 368 lokali mieszkalnych, 1149 lokali użytkowych i 101 części wspólnych budynku.

Termin składania ofert: 06-06-2019 12:00

Termin publikacji: 28-05-2019 13:00

Drukuj
Data wydruku: 21.01.2020 01:17


Załączniki

Ogłoszenie (236.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (77.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie cz. 1 i 5 (233.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki część 2 i 4 (321.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki część 3 (339.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie część 3 (273.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o udzieleniu i unieważnieniu zamówienia (133.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 28.05.2019 13:45

Data aktualizacji informacji: 31.07.2019 12:44