ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków (5 części)

Przedmiotem zamówienia jest: wywóz nieczystości ciekłych z zbiorników bezodpływowych z zasobu ZKZL sp. z o.o. do właściwych oczyszczalni lub zlewni ścieków w podziale na 5 części:

Część I – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 1,

Część II – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2 i 3,

Część III – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 2,

Część IV – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 4,

Część V – usługa wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości będących z zasobie Punktu Obsługi Klienta nr 5.


Termin składania ofert: 11-06-2019 12:00

Termin publikacji: 03-06-2019 14:33

Drukuj
Data wydruku: 21.01.2020 00:14


Załączniki

Ogłoszenie (195.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (62.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (417 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Sprostowanie do informacji z otwarcia ofert (239.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie części I i V (263.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki - cz. II, III, IV (450 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (118 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 03.06.2019 14:32

Data aktualizacji informacji: 02.07.2019 13:44