ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Wawrzyńca 26 w Poznaniu.

Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in:

  • opracowanie na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej PF-U, kompletnej dokumentacji projektowej tj. projekt budowlany, wykonawczy,  STWiOR dla wykonania modernizacji budynków, zwanej dalej „Dokumentacją”,
  • uzyskanie na podstawie wykonanej Dokumentacji, wszelkich decyzji, uzgodnień, pozwoleń, postanowień, opinii, ekspertyz oraz innych aktów lub dokumentów, niezbędnych do wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy, zwanych dalej ,,Pozwoleniami”,
  • pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót, stanowiących przedmiot Umowy w zakresie sporządzonej Dokumentacji, zwanym dalej ,,Nadzorem autorskim”
  • wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji budynków na podstawie przygotowanej Dokumentacji oraz pielęgnacji zieleni w tym wykonanie niezbędnych wycinek
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i dokonaniem stosownych zgłoszeń umożliwiających rozpoczęcie użytkowania budynków.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy dostępny w wersji elektronicznej poniżej (załącznik nr 9 do SIWZ).

 

UWAGA:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 12.07.2019 r. godz. 12:00

Nowy termin otwarcia ofert: 12.07.2019 r. godz. 12:15

Termin składania ofert: 12-07-2019 12:00

Termin publikacji: 24-06-2019 13:00

Drukuj
Data wydruku: 08.07.2020 10:25


Załączniki

Ogłoszenie (180.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

PFU - zał. nr 9 do SIWZ (6.7 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (128.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi (242 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Pytania i odpowiedzi, modyfikacja SIWZ, IPU (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Dokumentacja inwentaryzacji budynku (11 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 05.07.2019 (90.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (243.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (316.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (115.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 24.06.2019 12:59

Data aktualizacji informacji: 19.08.2019 11:32

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.