ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 61/415-88-00

  fax +48 61/415-88-09 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Przetarg nieograniczony w celu zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej obejmującej remonty 500 zwolnionych do dyspozycji Wynajmującego komunalnych lokali mieszkalnych o powierzchni od ok. 20 m2 do 150 m2 położonych w Poznaniu, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i instalacyjnej w ramach zamówień cząstkowych (wykonawczych). Zakres robót obejmuje w szczególności:

  1. roboty ogólnobudowlane,
  2. roboty instalacyjne elektryczne,
  3. roboty instalacyjne wod.-kan., i c.o.,
  4. roboty instalacyjne gazowe,
  5. wykonanie pomiarów elektrycznych wraz z protokołem,
  6. wykonanie próby szczelności instalacji gazowej wraz z protokołem,
  7. sprawdzenie prawidłowości podłączeń do przewodów kominowych wraz z opinią  kominiarską.
  8. Wykonanie wszelkich niezbędnych dokumentacji,
  9. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, uzgodnień

Termin składania ofert: 01-08-2017 12:00

Termin publikacji: 17-07-2017 15:32

Drukuj
Data wydruku: 24.08.2019 08:59


Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu (181.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU załącznik 8a (869.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

IPU załącznik 8b (1.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

modyfikacja SIWZ (542.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (376.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie postępowania (571.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie unieważnienie (95 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 17.07.2017 15:32

Data aktualizacji informacji: 06.11.2017 11:35