ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu

Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych pozwoleń na budowę osiedla wielorodzinnych budynków mieszkalnych komunalnych przy ul. Darzyborskiej w Poznaniu, działki nr 6/17, 6/19, 6/23, 7/15, 7/18, 7/24, 7/26 ark. 14, obręb Kobylepole, a nadto wykonanie badań geotechnicznych gruntu i inwentaryzacji dendrologicznej, projektów rozbiórek istniejących budynków wraz z niezbędną do prawidłowej eksploatacji infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, układem komunikacyjnym z parkingami, drogami wewnętrznymi z chodnikami i miejscami postojowymi, małą architekturą i placem zabaw, uzyskanie w imieniu Zamawiającego warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, elektroenergetycznej oraz wod-kan. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

Termin składania ofert: 08-02-2017 00:00

Termin publikacji: 30-12-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 00:25


Załączniki

dokumentacja (16.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia (514.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (7.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedz na pytanie do siwz (554.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz 2 (417.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 2016-ojs252-465232-pl (126.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (12.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (839.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zalaczniki (76.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 30.12.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 30.12.2016 00:00