ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Modernizacja budynku komunalnego położonego przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A w Poznaniu

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynku komunalnym położonym w Poznaniu przy ul. Wrocławskiej 20/Podgórnej 19-19A.

 1. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:

 –    Istotnych Postanowieniach Umownych- zał. nr 8 do SIWZ,

 – Dokumentacji projektowej, przedmiarach robót, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – stanowiącymi dokumenty informacyjne, poglądowe – zał. nr 9 do SIWZ.

3.2. Dodatkowe informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przygotowanymi indywidualnie przez Wykonawcę przedmiarami robót.

Wykonanie na własny koszt wielkoformatowego banera reklamowego na siatce pokrywającej rusztowanie, na którym przedstawione będzie logo Zamawiającego wraz z wizualizacją budynku komunalnego przy ul. Wrocławskiej 20 / Podgórnej 19-19A oraz jego utrzymywanie przez cały okres posadowienia rusztowania.

W przypadku wątpliwości wynikających z dokumentacji projektowej należy zadać pytanie Zamawiającemu; po udzieleniu odpowiedzi przez Zamawiającego zmiany należy uwzględnić w cenie oferty.

Wywóz gruzu i odpadów z placu budowy nastąpi na podstawie
ustawy o:

– odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987),

– utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września
1996 r. (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289).

Termin składania ofert: 13-12-2018 12:00

Termin publikacji: 27-11-2018 00:00

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 07:41


Załączniki

ogłoszenie (227 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (10.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (123 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

koncepcja (23.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

instalacja sanitarna (1.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

instalacja wod-kan (4.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

instalacja gazowa (7.5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

węzeł cieplny (13.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

instalacja elektryczna (19 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

przedmiary (414.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (1.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Wizualizacja (47.6 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (62.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (63.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (128 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.11.2018 11:54

Data aktualizacji informacji: 08.01.2019 07:21