Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna (Archiwalne)

Zaprojektowanie i wykonanie biologicznej czyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym, obsługującej 4 budynki mieszkalne, wielorodzinne położone w Poznaniu przy ul. Głuszyna

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, pozwoleń i decyzji oraz budowę biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z kanałem odprowadzającym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ

Termin składania ofert: 28-06-2011 00:00

Termin publikacji: 12-06-2011 00:00

Drukuj
Data wydruku: 25.06.2022 22:11


Załączniki

dokumentacja techniczna (57.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

odpowiedzi na zapytania do siwz (250.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 155348-2011 (45.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 196740-2011 (46.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz oczyszczalnia (506.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

umowa oczyszczalnia (550 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (26 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zestawienie (17.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 12.06.2011 00:00

Data aktualizacji informacji: 12.06.2011 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.