ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych z zasobu komunalnego Miasta Poznania (Archiwalne)

Wywóz odpadów wielkogabarytowych i zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, a w szczególności:

1) Przedmiotem zamówienia są: usługi polegające na zbieraniu i wywozie oraz składowaniu
i utylizacji w miejscach do tego wyznaczonych odpadów wielkogabarytowych tzn. odpadów
o dużych rozmiarach i innych, które ze względu na swoje rozmiary nie mieszczą się
w typowych pojemnikach na odpady (np. zużyty sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt elektroniczny, stare meble, stolarka budowlana, inne przedmioty nie mieszczące się
w typowych pojemnikach);

2) Zakres prac obejmuje wywóz odpadów z miejsc wskazanych w załączniku nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – miejscem odbioru jest teren przy istniejących pojemnikach na odpady komunalne;

3) Wywóz odpadów będzie odbywał się na podstawie pisemnego lub elektronicznego zgłoszenia wystosowanego przez Zarządcę;

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KORYGUJE SPOSÓB OPISU OFERTY W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Oferta na wywóz odpadów wielkogabarytowych – nie otwierać przed 19.01.2012 godz. 11.00”

Termin składania ofert: 19-01-2012 00:00

Termin publikacji: 14-12-2011 00:00

Drukuj
Data wydruku: 20.09.2020 00:52


Załączniki

ogloszenie nr033690 (106.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr389438 (144.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (408.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (453.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wzor umowy (181.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zalacznik do siwz (181.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 14.12.2011 00:00

Data aktualizacji informacji: 14.12.2011 00:00Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.