ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie remontu zespołu pawilonów handlowo – usługowych przy ul. Świt 34 – 36 w Poznaniu

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji remontu w etapach, które zapewnią oddawanie kolejnych pawilonów do użytkowania najemcom. Dla pawilonów oddawanych do użytkowania w poszczególnych etapach, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania każdorazowo pozwolenia na użytkowanie. 

Etap I – Wykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilon E i pawilonu F, zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz z kanalizacją deszczową, małą architekturą i zielenią oraz dostawą i montażem węzła cieplnego
w piwnicy pawilonu F;

Zamawiający zastrzega możliwość wyłączenia z przedmiotu Umowy dostawy
 i montażu węzła cieplnego, co szczegółowo określa § 1 ust. 3 Istotnych postanowień umownych.

Etap II –   Wykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilon A (pawilon podpiwniczony), zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz
z kanalizacją deszczową, małą architekturą i zielenią oraz zapewnienie kontenerów,
o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 Istotnych postanowień umownych do czasu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy.

Etap IIIWykonanie remontu części Obiektu wyznaczonej na Mapce poglądowej stanowiącej załącznik nr 17 do SIWZ i obejmującej pawilony B, C, D (pawilony niepodpiwniczone) wraz z piętrem I, zagospodarowanie terenu otaczającego tę część Obiektu wraz z kanalizacją deszczową, małą architekturą i  zielenią.

Termin składania ofert: 03-10-2018 12:00

Termin publikacji: 18-09-2018 14:58

Drukuj
Data wydruku: 05.06.2020 06:00


Załączniki

ogłoszenie (225 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (12.1 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (14.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

formularze (130.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

zasady wykonania operatów (928.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załącznik nr 9 do SIWZ cz. II (162.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załącznik nr 9 do SIWZ cz. I (288.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne gestorów medioów (19.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wytyczne dotyczące kamer (754.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

STWiOR (5.3 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

specyfikacja kontenerów (716 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

załącznik nr 10 do SIWZ przedmiary (106 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

mapka poglądowa (362.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

dokumentacja projektowa (455 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

decyzja pozwolenia na budowę (2.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (55.8 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie - unieważnienie postępowania (126.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 18.09.2018 14:59

Data aktualizacji informacji: 05.10.2018 11:32

Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.