ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul.Hlonda (zjazd z ul.Zawady) (Archiwalne)

Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej na bazie przekazanego przez Zamawiającego projektu budynku powtarzalnego, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji, w szczególności uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji budownictwa komunalnego – ul. Hlonda (zjazd z ul. Zawady), obręb Śródka, ark. 05 dz. nr 15/3, a nadto wykonanie badań geotechnicznych gruntu na potrzeby budowy 2 budynków mieszkalnych, IV kondygnacyjnych, niepodpiwniczonych wraz z drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi oraz wykonanie projektu geotechnicznego. Dokumentacja projektowa winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Termin składania ofert: 07-03-2016 00:00

Termin publikacji: 25-02-2016 00:00

Drukuj
Data wydruku: 21.10.2019 10:31


Załączniki

dokumentacja (10.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

istotne postanowienia umowy (5 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 42480-2016 (168.3 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogloszenie nr 61916-2016 (144.1 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

siwz (12.4 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (85.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 25.02.2016 00:00

Data aktualizacji informacji: 25.02.2016 00:00