ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. w podziale na 5 części

  • Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez 7 dni w tygodniu i przez 24 h na dobę usługi odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. Zamówienie zostało podzielone na pięć części:

Część I – usługa odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Punktu Obsługi klienta nr 1,

Część I – usługa odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Punktu Obsługi klienta nr 2,

Część III – usługa odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Punktu Obsługi klienta nr 3,

Część IV – usługa odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Punktu Obsługi klienta nr 4,

Część V – usługa odśnieżania dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków będących w zasobie Punktu Obsługi klienta nr 5,

  • Planowaną i maksymalną wielkość usługi objętą niniejszym zamówieniem przedstawia poniższa tabela z uwzględnianiem podziału zamówienia na części:
Nr części zamówienia Odśnieżanie dachu płaskiego Odśnieżanie dachu skośnego Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych (dach płaski) Usuwanie sopli i nawisów śnieżnych (dach skośny)
powierzchnia w m² Powierzchnia w m² ilość w metrach bieżących ilość w metrach bieżących
Część I – POK 1 5000 1200 900 150
Część II – POK 2 7000 800 1300 150
Część III – POK 3 5000 1200 500 250
Część IV – POK 4        4000 750 160 160
Część V – POK 5 2000 800 300 100
  • Szczegółowy wykaz adresów nieruchomości dotyczących części I-V zawiera załącznik nr 1 do Umowy zwany Wykazem nieruchomości, który został przedstawiony w Istotnych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszych IWZ.

Termin składania ofert: 11-02-2019 10:00

Termin publikacji: 05-02-2019 00:00

Drukuj
Data wydruku: 21.02.2020 14:12


Załączniki

Ogłoszenie (338.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do IWZ -Oświadczenia - doc. (18 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Załącznik do IWZ - (139 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 05.02.2019 13:52

Data aktualizacji informacji: 05.02.2019 13:52