ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części.

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na  nieruchomościach będących we władaniu Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o., w podziale na V części.

Część I – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 1,

Część II – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 2

Część III – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 3

Część IV – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 4

Część V – czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych na terenie administrowanym przez Punkt Obsługi Klienta nr 5

W zakres usługi wchodzi:

  • czyszczenie i konserwacja przewodów kominowych;
  • utylizacja zanieczyszczeń z przewodów kominowych,
  • okresowe czyszczenie Wykonawca winien wykonać zgodnie z rozdziałem 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).
  • każdorazową czynność czyszczenia i konserwacji Wykonawca potwierdza wystawieniem Zaświadczenia.

Każda z części podzielona została na zadania z uwagi na częstotliwość wykonywania usługi i jej zakres.

Termin składania ofert: 25-04-2019 12:00

Termin publikacji: 16-04-2019 12:31

Drukuj
Data wydruku: 20.10.2019 01:04


Załączniki

Ogłoszenie (240.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (287 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

informacja z otwarcia ofert (77.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

unieważnienie (79.9 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

ogłoszenie o unieważnieniu (130.2 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 16.04.2019 12:34

Data aktualizacji informacji: 09.05.2019 13:06