ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji budynku przy ul. Litewskiej 8 NZOZ w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia wycenić należy zgodnie z Programem Funkcjonalno –  Użytkowym.

Termin składania ofert: 14-06-2019 12:00

Termin publikacji: 27-05-2019 18:46

Drukuj
Data wydruku: 26.01.2020 05:57


Załączniki

Ogłoszenie (180.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (146.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 3 do IPU - harmonogram (47 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (225.4 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Unieważnienie postępowania (206.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (111.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 27.05.2019 18:49

Data aktualizacji informacji: 27.06.2019 14:51