ul. Matejki 57

ul. Dąbrowskiego 35

 Al. Marcinkowskiego 20

ul. Matejki 59

ul. Siemiradzkiego 2 (wnętrze)

ul. Siemiradzkiego 2


Stary Rynek 59

ul. Św. Marcin 38

ul. Rubież 16

ul. Matejki 59

Kontakt

pin   ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

  tel. 614158800

  fax +48 614158809 

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek 8.00 - 17.00

od wtorku do piątku 8.00 - 15.30

Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F w Poznaniu oraz jej podłączenie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami do istniejącej zabudowy ul. Sypniewo 23 A-F oraz jej podłączenie do miejskiej kanalizacji sanitarnej. Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wszystkie niezbędne uzgodnienia, uzyskaniem mapy do celów projektowych, wykonanie projektu wraz z wykonaniem stosownego zgłoszeń, umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych. Wykonanie robót budowlanych w zakresie przyłączenia budynków do sieci kanalizacyjnej według uprzednio przygotowanej i zatwierdzonej dokumentacji, uwzględniającej wszystkie uzgodnienia oraz zgłoszenia niezbędne do realizacji planowanych prac podłączenia budynków do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ.


Termin składania ofert: 28-06-2019 12:00

Termin publikacji: 13-06-2019 12:49

Drukuj
Data wydruku: 21.11.2019 17:21


Załączniki

Ogłoszenie (180.5 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

SIWZ (11.2 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Zał. nr 9 do SIWZ_PFU + mapy (12.8 MB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Formularze (142 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Informacja z otwarcia ofert (259.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

wyniki (426.6 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (46.7 KB)

ico Pobierz/Otwórz plik

Data wytworzenia informacji: 13.06.2019 12:48

Data aktualizacji informacji: 03.10.2019 08:20