ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Wykonanie wiaty śmietnikowej na terenie nieruchomości Poznań ul. Bukowska 248 – 254.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi: Rozebranie murów i słupów starej wiaty, Rozebranie posadzki starej wiaty Ręczne wykonanie koryta, Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi Wykonanie obrzeży betonowych, Wykonanie podbudowy betonowej zagęszczanej mechanicznie, Wykonanie w...
Termin składania ofert: 13-12-2019 10:00 Więcej

Budowa parkingu rowerowego wraz z dostawą i montażem stojaków rowerowych oraz dostawa i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla komunalnego budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Lirycznej w Poznaniu.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach: Przedmiarze – załączniku nr 2 do IWZ. Zamawiający w celu prawidłowego skalkulowania oferty zaleca przeprowadzenie przed złożeniem oferty wizji lokalnej. Przedmiar robót ma charakter poglądowy, Istotnych postanowieniach umownych  (IPU) -...
Termin składania ofert: 05-12-2019 12:00 Więcej

Przegląd i czyszczenie dachów wraz z rynnami i rewizjami na dworcach będących w dyspozycji Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.

Szczegółowe warunki świadczenia usługi stanowiącej przedmiot zamówienia oraz jej zakres określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do niniejszych IWZ oraz załączniku nr 4 do niniejszego IWZ w którym przedstawiony został zakres prac do wykonania.
Termin składania ofert: 03-12-2019 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.