ZAMÓWIENIA BEZ STOSOWANIA USTAWY

Dostawa 4 urządzeń pralniczych

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczenie do budynku przy ul. Torowej 1 w Poznaniu, 4 urządzeń pralniczych dostosowanych wraz z ich montażem, tj.: 2 pralki przemysłowe w typie WHIRLPOOL AWG1112S/PRO (11 kg, 1200 rpm) lub równoważnym oraz 2 suszarki przemysłowe w typie WHIRLPOOL AWZD 10CDS/PRO (10 kg) lub ...
Termin składania ofert: 25-06-2019 10:00 Więcej

Zaprojektowanie i montaż wyłączników pożarowych w budynku przy ul. Żupańskiego 12 / Różanej 12 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie i montaż wyłączników pożarowych w budynku przy ul. Żupańskiego 12 / Różanej 12 w Poznaniu
Termin składania ofert: 07-06-2019 13:00 Więcej

Wymiana stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 18 przy ul. Składowej 11 w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Prace remontowe polegające na wymianie stolarki okiennej w lokalu komunalnym nr 18 położonym w Poznaniu przy ul. Składowej 11 wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej na wymianę stolarki oraz uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń, decyzji i uzgodnień.
Termin składania ofert: 04-06-2019 12:00 Więcej

Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części.

Przedmiot zamówienia: Remont zwolnionych komunalnych lokali mieszkalnych w podziale na 3 części. Lokale, o których mowa powyżej położone są w Poznaniu przy: 1) ul. Umińskiego 7a m 26, 2) ul. Gnieźnieńska 27 m 3 (w tym wykonanie dokumentacji projektowej na c.o. gazowe, a także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow...
Termin składania ofert: 04-06-2019 12:00 Więcej

Kreowanie pozytywnego wizerunku ZKZL sp. z o.o. w mediach społecznościowych

Przedmiotem zamówienia jest kreowanie pozytywnego wizerunku ZKZL sp. z o.o. w mediach społecznościowych.
Termin składania ofert: 29-05-2019 14:00 Więcej

Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu (4 części)

Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac remontowych w budynku komunalnym położonym przy ul. Wierzbięcice 14 w Poznaniu, polegających na: Montażu kraty wejściowej oraz siatki zabezpieczającej na klatce schodowej, Montażu instalacji domofonowej cyfrowej w bramie głównej budynku, Naprawie posadzki w bramie przejaz...
Termin składania ofert: 21-05-2019 12:00 Więcej

Wykonanie modernizacji chodnika w rejonie ul. Poranek

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie modernizacji chodnika równoległego do ul. Poranek, zlokalizowanego na działkach o oznaczeniach geodezyjnych obręb 39 / arkusz 02, dz. 52/130, 52/132 ,52/134 oraz przygotowanie kompletnego zgłoszenia realizacji modernizacji wymaganym organom administracji.
Termin składania ofert: 20-05-2019 12:00 Więcej

Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest: Rozdział instalacji elektrycznej w budynku użytkowym przy ul. Wilczak 16 w Poznaniu.
Termin składania ofert: 17-05-2019 13:00 Więcej

Dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 100 dm3 w budynku przy ul. Wodnej 17/19 oraz Plac Kolegiacki 9 w Poznaniu

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana podgrzewaczy wody (bojlerów) o poj. do 100 dm3 w budynku przy ul. Wodnej 17/19 oraz Plac Kolegiacki 9 w Poznaniu
Termin składania ofert: 29-04-2019 10:00 Więcej


Sign In

Register

Reset Password

Please enter your username or email address, you will receive a link to create a new password via email.